Annons

Vinnare ligger steget före

zoom Det som händer i Asien påverkar besöksnäringen i Sverige Anders Johansson
Det som händer i Asien påverkar besöksnäringen i Sverige Anders Johansson
Besöksnäringen skulle vinna på att förändras från att vara mindre reaktiv till att bli mer proaktiv. Effekten skulle bli snabbare utveckling, högre lönsamhet och en långsiktigt hållbar bransch som dessutom skulle vara bättre förberedd för kriser.
Annons

Besöksnäringen är väldigt mycket reaktiv och väldigt lite proaktiv. I klartext betyder detta att besöksnäringen är riktigt dåliga på att förutse saker, planera framåt i tiden och vara förberedda. Å andra sidan är besöksnäringen fantastiskt duktiga på att snabbt reagera på nya möjligheter och på att lösa alla problem som uppstår.

Tänk om besöksnäringen kunde använda all positiv energi till att bli lite mer proaktiv.

Omvärldsanalys

För att kunna bli proaktiv måste blicken riktas ut från den egna verksamheten. Det är lätt att fastna i sin egen bubbla och bedöma allt utifrån en mycket begränsad verklighetsuppfattning. Det räcker inte att rikta blicken ut mot den egna destinationen eller hela Sverige. Vi lever i en liten bubbla i förhållande till resten av världen och har indoktrinerats av media som över lång tid byggt upp en bild av att Sverige är världsmästare på allt. Den som genomskådar den bilden har större möjligheter att lyckas. Bristen på kritisk granskning av den egna bubblan och för lite information från världen utanför har gjorde att inte bara pandemin tog besöksnäringen på sängen utan även alla restriktioner och hur konsumenten reagerar på pandemi och restriktioner.

Trots chock och panik är det många inom besöksnäringen som hoppas och genuint tror att allt blir som vanligt igen när pandemin är under kontroll. Den som bara är lite intresserad av omvärldsanalys är övertygad om att pandemin har förändrat besöksnäringen för alltid.

Det är nu i det värsta mörkret besöksnäringen måste lyfta blicken för att se vad som händer i omvärlden och vad som kommer att påverka branschen i framtiden. Det är tre områden som är särskilt intressanta för företag inom besöksnäringen.

Konsumtionstrender

Människors konsumtion förändras över tid. De senaste åren har det talats mycket om delningsekonomin vilket innebär att fler hyr istället för äger. Många är kritiska eftersom detta påverkar efterfrågan på produkter, företagens affärsmodeller och anställningsförhållanden. Besöksnäringen (inkl transporter) protesterar vilt mot Airbnb och Uber. Värst av allt är att konsumenten gillar dessa nya produkter/tjänster. En annan stark konsumtionstrend är en förskjutning från produkt till upplevelse. Passar som hand i handsken för besöksnäringen.  Lyft blicken för att se vad konsumenten söker i framtiden.

Digitaliseringen

Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras. Besöksnäringen är den tredje minst digitaliserade branschen i världen (gruvor och jordbruk är sämre). Konsumenten ligger långt före branschen och älskar att boka sina hotellrum via Booking och Expedia. Möten har snabbt digitaliserats under pandemin även om tillväxten i antal digitala möten började för flera år sedan. Trenden har varit tydlig i många år. Konsumenten gillar digitalisering för att det underlättar konsumentens live. Besöksnäringen själva verkar inte se möjligheterna till ett enklare liv med högre lönsamhet med hjälp av digitalisering av sitt eget arbete och sina egna processer. Lyft blicken för att tydligt se nästa våg av digitaliseringen.

Polarisering

Besöksnäringen är en av de branscher som påverkas mest av människors ekonomiska och sociala status samt över tid förändrade syn på religion, politik och samhälle. Den kraftiga tillväxten i resandet under de senaste decennierna har skett till följd av att många fler människor har fått det bättre ekonomiskt. Resandet hade utvecklats ännu snabbare om det inte störts av terrorism, klimataktivism, nationalism och andra rörelser som skapar osäkerhet och oro hos resenären. Ovanpå allt detta lamslår en pandemi hela världens resor och turism. Många i besöksnäringen menar att orsaken till tappet i intäkter under pandemin beror på alla restriktioner som har införts av politiker runt om i världen. Dessa restriktioner är ingenting emot vad som kan ske när politikerna ska överträffa varandra i minskning av klimatpåverkan. I politik handlar det om lokala symbolhandlingar, t.ex. flygskam och plastpåseskatt, som har låg verkningsgrad, men som drabbar branscher och företag långt mer än den nytta som det ger för samhället. Resor och turism kommer att bli hårt utsatt i den fortsatta klimatdebatten med stora risker för minskade intäkter. Lyft blicken för att se hur opinionen påverkar besöksnäringens framtid.

 

Det enklaste sättet att vidga sitt perspektiv för att få en bättre omvärldsbevakning är att börja hämta nyheter från några utländska nyhetskanaler och prenumerera på några internationella nyhetsbrev.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter