Annons

Besöksnäring och inflyttning i Norrbotten = sant?

zoom
Det är mycket som händer i Norrbotten nu med stora investeringar och etableringar. En utveckling som kräver en ökad inflyttning. Därför pratas det mer än någonsin om attraktivitet och platsutveckling. Frågan är hur besöksnäringen kan involveras i detta? Kanske har du idéer?
Annons

Den 12 november har jag fått den stora äran att vara en av två spanare/talare på Samtal på Residenset i Luleå med Norrbottens landshövding. Under Samtal på Residenset förs informella rundabordssamtal mellan inbjudna gäster och Länsstyrelsens högsta ledning, landshövding Lotta Finstorp och länsråd Johan Antti. Det övergripande målet är att bidra till hållbar utveckling i Norrbottens län, i linje med FN:s globala hållbarhetsmål – Agenda 2030.

Temat den här gången är besöksnäring och inflyttning
Bland annat kommer vi att diskutera:

  • Hur kan samhällsaktörerna i länet bäst verka för att sprida kunskap om det som händer i Norrbotten?
  • Hur kan vi visa våra besökare, våra turister att Norrbotten är ett attraktivt län även för inflyttning?
  • Vilken roll kan besöksnäringen spela?
  • Hur kan vi gå vidare tillsammans?

Har du något du vill framföra?
Hojta till så tar jag med mig dina tankar till samtalet! Tillsammans kan vi göra skillnad.

Du når mig antingen på info@norrlandspepp.se eller på Instagram under @norrlandspepp

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...

Nyheter