Annons

Målkonflikter i fjällen – en fallstudie om besöksnäringens tillväxt i Abisko

zoom
Nyligen fick jag en fallstudie om besöksnäringens tillväxt i Abisko i inkorgen. Ett examensarbete som vår tidigare praktikant Ella skrivit. Igår läste jag arbetet och kände direkt att jag ville dela det även med er - givetvis med Ellas godkännande.
Annons

Med syftet att undersöka och belysa intressekonflikter
Ella skriver inledningsvis att syftet med uppsatsen är att undersöka de målkonflikter som finns kring besöksnäringens tillväxt i Kiruna kommun samt belysa de intressekonflikter som uppstår kring markanvändningen i och med besöksnäringens utveckling. Fokus läggs på hur de olika aktörerna vill att markanvändningen ska utvecklas i förhållande till besöksnäringens utveckling, och de strategier och den sociala kontext som ligger bakom detta. Med avgränsning kring området Abisko.

Som Ella själv skriver ”Abisko utgör ett bra exempel på att besöksnäringens tillväxt inte endast handlar om att locka fler till orten, utan även om att etablera den grundservice som krävs i en destination för lokalbefolkningen, besökare, företag och attraktionskraften, men tillgänglighet till service, skola, vård, infrastruktur samt bostäder.”

Belysa problematiken – inte ta ställning
Ella är tydlig med att uppsatsens syfte är att belysa problematiken, inte ta ställning för vilken aktör, intresse eller näring som har starkast rättigheter att använda marken eller vems markanspråk som väger tyngst. Och lika tydlig vill jag vara när jag delar detta vidare. Jag upplever att Ellas arbete ger en väldigt bra bild på den problematik och utmaning vi står inför – och jag tror att det är många som kan känna igen sig även utanför Kiruna. Likaså i Ellas frågeställning:

”Finns det politisk vilja på regeringsnivå att skapa förutsättningar för att hela Sverige ska växa, eller kommer mål- och intressekonflikterna i markanvändningen att förbli problem för fjällkommuners utveckling?”

Här hittar du Ellas fallstudie.

Detta är en bloggtext. Åsikterna som uttrycks i texten står skribenten för.

Satsa på take away till hemestern

Satsa på take away till hemestern

När fler semestrar på hemmaplan kan det bli trångt på de lokala restaurangerna. Därför bör du satsa på take away så att inga kunder behöver vända i dörren