Annons

Erfaren husfru

PM & Vänner Hotel

Som husfru är du ansvarig för att bygga upp och driva städfunktionen med fokus på kvalitet, flexibilitet och en välfungerande drift. Denna viktiga ledarroll ansvarar för städning av hotellrum, restauranger och festvåningen samt att effektiv och tillmötesgående service ges till hotellets gäster. Funktionen är central för hotellets positionering och gästens helhetsupplevelse och ska alltid utgå från företagets kvalitetsmål, riktlinjer och Svanencertifiering.

Du kommer ansvara för att strukturera det övergripande arbetet, rekrytering, utbildning och daglig ledning av städpersonalen.

Generella arbetsuppgifter
• Personalrekrytering.
• Bemanning och schemaläggning efter förväntad beläggning, justeras om nödvändigt vid förändringar i beläggning.
• Samordnar tillgänglighet med receptionschef/hotellchef.
• Arbetsledare för städpersonalen.
• Ansvara för den dagliga hotellstädningen.
• Kvalitetssäkring av rum och publika ytor.
• Följa upp gästers synpunkter, identifiera problemområden och formulera problemlösningar.
• Tillsammans med kontrollgruppen genomföra dagliga och slumpmässiga inspektioner av hotellrum samt följa upp där nödvändigt.
• Se till att möbler, utrustning och rum är så rena det bara är möjligt, ser till att reparationer och underhåll utförs vid behov.
• Rapportera alla reparationsbehov till vaktmästare.
• Övervaka inventering, inköp och kostnadskontroll för allt linne, arbetskläder, lager av rengöringsmedel, hygienprodukter för gästrum och badrum samt funktionens övriga maskiner och utrustning.
• Tillse att rätt utrustning och medel används, på rätt plats och i rätt mängd. Utrustning och medel ska vara effektiva, funktionella och miljöanpassade.
• Inköp av rengörings- och hygienprodukter enligt koncept fastställda av ledningsgrupp.
• Kontrollera ankomstlista, konferensgästlista och VIP-lista dagligen.
• Vara väl uppdaterad i alla aktuella arbetsuppgifter inom ansvarsområdet för att kunna vara en resurs vid behov.
• Ekonomiskt ansvar inom avdelningen: rapportera tider till löner, inventering, budgetera personal och kostnader, månadsvis rapportera resultatavvikelser.
• Löpande kostnadskontroll. Hålla effektivitetsmålen (budget). Åtgärder och uppföljning.
• Delta aktivt i hotellets förbättringsarbete.

Personalansvar
• Utveckla, motivera och leda personalen. Bidra till en positiv och kreativ arbetsmiljö.
• Sträva efter att hålla sjukfrånvaro och personalomsättning på en låg nivå på avdelningen.
• Sträva efter att undvika/minska arbetsrelaterade olycksfall på avdelningen.
• Kursplanering, utvecklingssamtal, ergonomi och rehab.
• Identifiera utbildnings/praktikbehov, utveckla upplärningsprogram på avdelningen. Se till att all personal har rätt kunskaper och förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt som når upp till kvalitetsnivån.

Lager, förordningar och poilcys gällande hälsa och säkerhet
• Övervakar och följer upp att funktionen följer alla aktuella lagar och förordningar, främst vad gäller hälsa och säkerhet för anställda och gäster, arbetsmiljö och arbetsrätt.
• Vara försäkrad om att olycksrisker rapporteras och åtgärdas.
• Vara försäkrad om att alla anställda använder fullgott skydd mot kemikalier.
• Ha full kontroll över hotellets handlingsplaner vid brand och nöd. Se till att avdelningens personal deltar i brandövning och liknande.

Information om tjänsten
• Tjänsten är på 100 % och förlagd dagtid men visst kvällsarbete och helger förekommer. Tillträde enligt överenskommelse. Kollektivavtal gäller.

Anmälan och frågor rörande tjänsten
Sanna Johansson, hotellchef, sanna@pmhotel.se. Löpande ansökan.

Ange i ansökan att du sett annonsen på besoksliv.se. Se även alla våra lediga jobb på Besöksliv Jobb på Facebook

Ansök här
Fler lediga jobb
Annons
Annons

Platsannonsera på Besöksliv

Söker du medarbetare från hotell och restaurangbranschen?

På besöksliv.se når du direkt personer med branscherfarenhet och kompetens i hela Sverige. Din platsannons publiceras i minst ett av våra dagliga nyhetsbrev. Vi har massor med nöjda och återkommande kunder, från alla delar av besöksnäringen.

Kontakta Informa på besoksliv@informa.se eller ring 08-34 03 02