Annons
Annons

Sales Director Meetings Stockholm

Nordic Choice Hotels

Under de senaste 30 åren har vi utmanat hotellbranschens status quo, tagit risker och drivit förändring. Om du letar efter en dynamisk och kulturellt driven arbetsplats, då passar du in här på Nordic Choice Hotels. Vi är en av nordens största hotellkoncerner med över 14 000 medarbetare och 200 hotell i Norden och Baltikum. Bolaget är i stark expansion byggt som på sin vision och värdegrund, att vi med energi, mod och begeistring ska skapa en bättre värld. Det gör vi bla genom att våra tre grundstenar, People, Planet, Profit och WeCare!

Ditt huvudansvar:
Sales Director Meetings primära ansvar är att nå sina definierade försäljningsmål. Genom framför allt utgående telefonsamtal, fysiska kundbesök/site inspections och deltagande i relevanta affärsnätverk utvecklar Sales Director Meetings proaktivt relationerna med Nordic Choice Hotels viktigaste mötes- och konferenskunder, både internationella som nationella, för att säkra relation och direkta affärer samt för att fylla på hotellens pipelines på destinationen. En framgångsrik Sales Director Meetings arbetar fokuserat med uppgiften, håller ett högt tempo och älskar att nätverka och att göra affärer.

Arbetet skall ske genom en strukturerad målstyrd arbetsmetodik, baserad på fakta, för att driva lönsamma affärer till Nordic Choice Hotels.

Rollen som Sales Director Meetings ska kännetecknas av:

 • Målfokus
 • Proaktivitet
 • Snabbhet
 • Noggrannhet
 • Uthållighet
 • Vilja att göra affärer
 • Energi, mod och begeistring

Arbetet som Sales Director Meetings inom Nordic Choice Hotels är en senior säljtjänst av tydligt säljande karaktär mot både internationella som nationella kunder, vilket kräver en hög nivå av kundkontakter via proaktiva utgående telefonsamtal och fysiska kundbesök samt nätverksträffar. Sales Director Meetings driver affärer in i hotellens pipelines samt agerar snabbt, korrekt och på ett kundvänligt sätt för att driva affärer mot avslut. Sales Director Meetings dokumenterar samtidigt noggrant samtliga insatser och affärer i för stunden aktuella system.

Dina  prioriterade arbetsuppgifter:

 • Etablera och löpande följa upp affärsrelationer med de största mötes- och konferenskunderna samt PCO/Event-kunder med behov av destinationens hotell, både nationellt och internationellt
 • Etablera och löpande följa upp affärsrelationer med de största mötes- och konferenskunderna samt PCO/Event-kunder på destinationen
 • Proaktivt bygga egen pipeline och driva affärer genom den
 • Proaktivt ta hjälp av övriga säljkollegor för att öka kontaktytan mot definierade kunder
 • Ta ansvar för större destinationsaffärer avseende möten i samråd med Senior Profit Manager. Detta avser både hybridmöten såväl som traditionella möten/konferenser/events på egen destination såväl som på andra destinationer
 • Registrera och dokumentera insatser och försäljning enligt uppsatta rutiner
 • Vid behov stötta och hjälpa kollegor med andra nödvändiga arbetsuppgifter som för stunden är prioriterade, t.ex. affärer av komplex karaktär
 • Proaktivt lyfta förbättringsförslag och medverka till att verkställa dessa
 • Proaktivt samarbeta med dedikerade kontaktpersoner hos Profit samt på ett nära och transparent sätt med övriga säljkollegor, projektledare och koordinatorer

Arbetsplats:

På Nordic Choice Hotels säljkontor i Solna

Nödvändiga kompetenser:

 • Kunskap i och förståelse för målstyrt säljarbete
 • Goda teoretiska kunskaper gällande försäljning
 • Erfarenhet av personlig försäljning och förståelse för affärers komplexitet
 • Goda kunskaper i och erfarenhet av säljstödssystem och tillhörande verktyg
 • Minst 5 års erfarenhet av tjänsteförsäljning i ledande position
 • Lägst gymnasieutbildning
 • Goda datakunskaper inom företrädesvis SuperOffice, Google och Microsoft Office
 • Goda språkkunskaper i de nordiska språken samt i Engelska

Nordic Choice Hotels is one of the largest hotel companies in the Nordics with more than 200 hotels. We do not believe in a standard hotel concept that suits everyone. With stylish Clarion Hotel, warm Quality Hotel, urban Comfort Hotel and also more than 20 independent hotels – we let our guests choose from a full range of hotel experiences. Our team consists of 14,000 people from more than 120 different countries. We’re proud to say that we are diversity in practice!

Ansök här
Fler lediga jobb
Annons
Annons

Platsannonsera på Besöksliv

Söker du medarbetare från hotell och restaurangbranschen?

På besöksliv.se når du direkt personer med branscherfarenhet och kompetens i hela Sverige. Din platsannons publiceras i minst ett av våra nyhetsbrev. Vi har massor med nöjda och återkommande kunder, från alla delar av besöksnäringen.

Kontakta Informa på besoksliv@informa.se eller ring 08-34 03 02