Annons

Ny rapport: Kostnaderna för personalliggaren högre än intäkterna

zoom Resultaten i den nya rapporten visar bland annat att majoriteten av företagen anser att personalliggare inte fungerar för att motverka svartarbete. Foto: Colourbox
Resultaten i den nya rapporten visar bland annat att majoriteten av företagen anser att personalliggare inte fungerar för att motverka svartarbete. Foto: Colourbox
NYHETER. Personalliggaren är inte bara ineffektiv, kostnaderna för att hålla igång systemet är högre än de skatteintäkter det eventuellt genererar. Det framgår av en ny rapport som presenterades idag.
Annons

Handelns Forskningsinstitut har på uppdrag av Svenskt Näringsliv utvärderat om personalliggaren är ett lämpligt system för att minska svartarbete och motverka osund konkurrens. Resultaten, som presenterades idag visar att detta inte är fallet.

– Mot bakgrund av resultaten i rapporten är det min bestämda uppfattning att systemet bör avskaffas, säger forskningschef Sven-Olof Daunfeldt.

Till grund för rapporten ligger bland annat en enkätundersökning som gjorts med 1 877 företagare som berörs av personalliggaren. Resultaten visar bland annat att majoriteten av företagen anser att personalliggare inte fungerar för att motverka svartarbete, utan istället ofta leder till onödiga kontrollavgifter för seriösa näringsidkare.

Något som inte har framkommit i tidigare rapporter om personalliggaren är att systemets administrativa kostnader kraftigt överstiger de skatteintäkter som kravet eventuellt genererar.

–Kostnaderna för att hålla igång personalliggaren överstigen en miljard, vilket är väsentligt högre än de möjliga intäkter systemet genererar. Som nationalekonom kan jag avsluta här genom att säga att systemet bör avskaffas, säger Sven-Olof Daunfeldt.

På Visita som företräder besöksnäringen, ser man efter resultaten i rapporten ytterligare skäl att avskaffa systemet.

– Vi vet att systemet har kostat företagen en kvarts miljard i kontrollavgifter, företag där man inte misstänker fusk. Vi vet också sedan den tidigare HUI-utredningen 2009 att systemet inte är effektivt mot fusk, säger Visitas chefsekonom Stefan Lundin och fortsätter:

– Nu får vi ytterligare en bekräftelse på att systemet inte är kostnadseffektivt. Det kostar mer att hålla i gång det än vad det ger i intäkter, säger Stefan Lundin.

Det har tidigare gjorts flera utredningar om personalliggaren, bland annat den senaste som presenterades i våras, där skatteutskottet konstaterade att effekterna av personalliggaren kan ifrågasättas. Syftet med den aktuella rapporten har varit att undersöka hur berörda branscher upplever att systemet fungerar.

– Det finns en hög irritationsgrad, och då brister det ju i legitimitet, företagen har inte förtroende till systemet och det borde föranleda att man från politiskt håll gör någonting konkret, det är hög tid att genomföra förändringar, säger Stefan Lundin.

Läs rapporten i sin helhet här.

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

Hotellsystemet som kunde tillgodose alla Åhus Seasides behov

PMS-systemet VisBook har över 1 000 kunder inom besöksnäringen i Norden och växer snabbt, inte minst i Sverige där antalet nya kunder har mer än fördubblats under de senaste två åren. En av de nya kunderna är Åhus Seasid...