Annons

75 miljoner till Besöksnäringen

zoom
NYHETER. Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att under det kommande året göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling. Uppdraget har en total budget på 75 miljoner kronor.
Annons

Hälsa och säkerhet, digitala alternativ och anpassning till lokala marknader är frågor som i och med coronapandemin har blivit centrala för hela samhället. Mot denna bakgrund finns ett stort behov av både kort- och långsiktig omställning, utveckling och insatser för återhämtning inom besöksnäringen. Behovet finns inte bara i företagen utan också på de platser och i de miljöer där företagen verkar.

Därför är platsutveckling ett av tre huvudområden i Tillväxtverkets uppdrag. Uppdraget omfattar även statistik och kunskap och företagens omställning– med en total budget på 75 miljoner kronor. Medel kommer särskilt att riktas till ekoturism samt möten och evenemang.

– Att vi får resurser både för konkret omställning i destinationer och företag och resurser för att utveckla kunskapsstöd är mycket positivt, säger Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets generaldirektör i en kommentar.

Eftersom besöksnäringens behov är akuta och uppdraget är relativt kort initierar Tillväxtverket två satsningar redan nu. En utlysning för att utveckla företagens affärs- och produktutveckling i destinationer (15 miljoner) samt en utlysning för hållbar platsutveckling (17 miljoner).

– Utöver utlysningarna kommer vi även att genomföra en rad andra insatser såsom utvecklingscheckar inom ekoturism, utveckla turismstatistiken, ta fram och sprida kunskap inom olika områden samt underlätta företagens myndighetskontakter genom verksamt.se, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.