Annons

Allt fler vill uppleva Norrbotten

zoom Besöksnäringen i Norrbotten är på frammarsch. Foto: Magnus Ström
Besöksnäringen i Norrbotten är på frammarsch. Foto: Magnus Ström
NYHETER. Antalet gästnätter i Norrbotten har ökat med 415 000 sedan 2008. ”Tillväxten inom besöksnäringen har varit otroligt stark, med en nästan fördubblad omsättning”, säger forskaren Daniel Örtqvist.
Annons

En tydligare målgruppsanpassning, ett starkt tillväxtsfokus och Swedish Lapland är några av förklaringarna till att Norrbottens besöksnäring nästan har fördubblat omsättningen på mindre än ett decennium. Det har Daniel Örtqvist, professor vid Luleå Tekniska Universitet, tillsammans med kollegan Thomas Ejdemo kommit fram till i rapporten ”Hur mår besöksnäringen i Norrbotten?”.

– När jag först läste de nationella målen om en fördubblad omsättning under 2010-talet tänkte jag ”oj då”, men allt pekar på att målen är realistiska, säger Daniel Örtqvist.

Swedish Lappland är draghjälp

En stor del av framgångarna i Norrbottens län, menar Daniel Örtqvist, kan tillskrivas Swedish Lapland, en varumärkesplattform som har gett mindre företag i besöksnäringen möjligheten att frodas.

– Destinationerna uttrycker att de fått en helt annan möjlighet och kraft; en gemenskap under ett och samma varumärke och kraften att agera som en stor aktör. Att dessutom få tillgång till marknadskommunikatörer hade inte varit möjligt för många av de mindre bolagen.

Digitalisering fortsatt utmaning för företagen

Besöksnäringen har under senare år i högre grad riktat in sig på high-end-konsumenter, vilket har lett till ökade krav på en professionalisering. Detta har också skett under 2000-talet, men kommer även i framtiden att vara en utmaning för företagen, enligt Daniel Örtqvist.

– En köpstarkare målgrupp ställer andra krav på personalen, där exempelvis bra kockar och goda språkkunskaper blir ännu viktigare än förr.

En annan utmaning för besöksnäringen tror Daniel Örtqvist hänger samman med övrig samhällsutveckling.

– Infrastrukturen – att smidigt kunna ta sig till destinationerna – är givetvis väldigt viktig för att fortsätta kunna bedriva en verksamhet med stark tillväxt.

Tältet som kan bli sommarens marginalförstärkare

Tältet som kan bli sommarens marginalförstärkare

Glampingkonceptet blir alltmer populärt och inte undra på det. ”Med ett riktigt bra glampingtält känns det som att sova under bar himmel”, säger Ulf Waldekrantz, som representerar Nordisk på den svenska marknaden...