Annons

Anna Lallerstedt: ”Det utbildas för få inom besöksnäringen”

zoom Anna Lallerstedt tycker att kunskapsnivån från de olika gymnasie- och yrkeshögskolorna är för låg.
Anna Lallerstedt tycker att kunskapsnivån från de olika gymnasie- och yrkeshögskolorna är för låg.
NYHETER. Besöksnäringen står inför en stor kompetensutmaning. Mycket behöver göras för att möta behovet av nya medarbetare.
Annons

– Besöksnäringen blomstrar. Det är en lyx att vår bransch har en plats på den globala restaurangkartan, mycket tack vare att några av världens bästa restauranger ligger i Norden. Men det är också ett stort ansvar. Det gäller att hänga med i utvecklingen och utbilda personal, speciellt kockar som är ett av de största bristyrkena 2016, menar Anna Lallerstedt, ägare till Eriks Restauranger.

50 000 nya jobb

Hon påpekar att det för det första utbildas för få inom besöksnäringen. Enligt siffror från Visita kommer 50 000 nya jobb skapas fram till år 2023, varav cirka 5 000 kockar. Anna Lallerstedt tycker också att kunskapsnivån från de olika gymnasie- och yrkeshögskolorna är för låg. 

– Vi skulle vilja att utbildningarna tar efter bageri- och konditorprogrammen med mer praktik och möjlighet 
att redan på gymnasienivå visa upp sina kunskaper för branschen. Besöks-
näringen måste också samarbeta med utbildningarna, säger Anna -Lallerstedt.

Där får hon medhåll av Peter Thomelius, som ansvarar för utbildning och kompetensförsörjning på Visita.

Närlingslivets behov

– Hela syftet med YH-utbildningar är att de ska styras av näringslivets behov av eftergymnasiala utbildningar. Det finns tendenser på att i stället utbildningsanordnare till viss del har styrt, säger han. 

Peter Thomelius menar att det går att lösa detta genom att prata med aktörer inom besöksnäringen på en mer detaljerad nivå än vad som görs i dag. Han ger ett exempel. 

– Säkerställ att det finns företagare som är beredda att investera i sina medarbetare och skicka till exempel en kock på vidareutbildning tre dagar i veckan under ett år för att få en köksmästarkompetens. Det är ju en helt annan sak än att fråga om företaget behöver anställa den yrkesrollen. 

Det huvudsakliga behovet

En annan viktigt sak är att företagen förstår mot vilken nivå yrkeshögskolan utbildar.

– Det huvudsakliga behovet i dag är ju av personer som har gymnasial- eller yrkesvuxutbildning, alltså kockar, servitris/servitör och receptionspersonal. Självklart har branschen också behov av tjänstemän, utbildade på universitet och yrkeshögskolor, men i mindre omfattning än vad gäller så kallade arbetaryrken, säger Peter Thomelius.

2015 fick Myndigheten för yrkeshögskolan in 1 421 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning inom besöksnäringen. Av dessa fick några nej. 

– Vi gnäller inte för att YH har gett avslag. Uppfyller utbildningarna inte kraven så ska den läggas ned. Det vi opponerar oss emot är den godtycklighet som myndigheten har uttryckt. Att de inte är tydliga med varför en utbildning inte får fortsätta, säger Pehr Palm som är ordförande i STU, Sveriges turismutbildningar. 

Stämma av med branschen

Han tycker att myndigheten skulle kunna göra mer för att undersöka utbildningens kvalitet, till exempel genom besök, intervjuer med studenter och genom att stämma av med branschen. 

– Planeringsmässigt är det svårt att bedriva utbildning utan tydliga kriterier från myndigheten eftersom ingen vågar anställa personal. Då riskerar man att tappa bra utbildningsledare, vilket påverkar kvaliteten, säger Pehr Palm. 

Hur ska näringen då fånga upp ungdomar som vill jobba i branschen och att få dem att utbilda sig? 

– Besöksnäringen kan bli mycket bättre på att engagera sig i utbildningarna. De kan erbjuda praktik, föreläsa och vara med i utbildarnas ledningsgrupper. Det går inte att sitta på läktaren och gnälla över att det inte finns utbildad personal, säger Peter Thomelius.

– 
Att engagera sig är något som man gör inom Eriks restauranger, säger Anna Lallerstedt.

– Vi måste bli attraktiva som 
arbetsplats och för att bli det behöver vi både lyssna på ungdomarna och vara mer delaktiga. Därför har vi startat en dialog med rektorer och lärare på flera utbildningar, vilket vi hoppas ska resultera bland annat i att lärare ska komma och göra praktik hos oss för att uppdatera sig. Vår förhoppning är också att vi ska kunna föreläsa på gymnasieprogrammen. 

Locka kompetent personal

Att arbeta så är ett sätt att samtidigt som restaurangerna främjar kompetens också locka kompetent personal. Det kan de också göra genom att vara en bra arbetsgivare. 

– Det är viktigt att vi fungerar som företag med scheman, semestrar och övertid. Tyvärr dras krogbranschen med ett rykte om att man inte kan 
jobba kvar när man har familj. Så är det inte hos oss. Vi har inte problem med personal som har sjuka barn utan att de vabbar. Det är ju fantastiskt att ha många medarbetare med familj som kan jobba kvar. Det har vi arbetat hårt för att uppnå, säger Anna Lallerstedt. 

 

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

När Amet & Partners och italienska världsaktören La Bottega slår sina påsar ihop bildas en ny jätteaktör. AMEGA LAB har som mål att omdefiniera upplevelsen av bekvämligheter