Annons

Är båtliv ett ”coronavänligt” semesteralternativ?

zoom Grebbestads Gästhamn är en av Riksföreningen Gästhamnar Sveriges 400 medlemmar. Foto: Pressbilder
Grebbestads Gästhamn är en av Riksföreningen Gästhamnar Sveriges 400 medlemmar. Foto: Pressbilder
FEM FRÅGOR: Riksföreningen Gästhamnar Sveriges generalsekreterare Dick Netterlid hoppas att ett ökat båtintresse bland svenskar kan väga upp för tappet av utländska båtgäster i sommar.
Annons

Nästa vecka drar semestern igång på allvar för många. Riksföreningen Gästhamnar med sina 400 medlemmar har höga förväntningar på tillströmningen av svenska båtgäster i år. Besöksliv ställde fem frågor till generalsekreterare Dick Netterlid:

Är båtliv ett ”coronavänligt” semesteralternativ?

– Ja det tycker jag. Man har den sociala distansen mellan sig och andra, och man tillbringar ofta båtsemestern med familjen, så det är inte så känsligt för virus. Samtidigt har vissa hamnar där man är beroende av norska båtar, drabbats hårt och fått dra ned bemanningen. Vi vet inte exakt var det landar ännu.

Tror du att fler svenskar kommer att testa på båtsemester i år?

– Det kommer troligtvis att växa i sommar, vi ser redan tendenser för detta. Folk kommer att tillbringa sin semestertid regionalt och lokalt, många stannar hemma och vill då ha alternativa semesterformer. Många båtar ligger också kvar i sina hamnar under normala somrar, men nu tror vi att även de aktiveras lite mer.

Sverige har normalt sett många utländska båtgäster, hur påverkar det att de uteblir i år?

 – Det blir ett minskat antal utländska båtgäster, vilket är jättetråkigt. Normalt sett står de för 37 procent av våra medlemmars totala antal besökare. Samtidigt tror vi som sagt på ett ökat inhemskt båtliv, de som normalt seglar utomlands kommer att segla på hemmaplan, vilket vi hoppas ska väga upp det utländska gäst-tappet.

Vad säger era medlemmar, gästhamnarna, om riskerna med smittspridning?

– Enligt en undersökning vi gjorde en undersökning bland våra medlemmar känner majoriteten ingen oro för sina verksamheters överlevnad, och många ser det som en möjlighet att fler stannar hemma. Medlemmarna får nu löpande instruktioner och rekommendationer för hur de ska hantera Covid-19, både gentemot besökare och personal.

Vilka åtgärder blir de tvungna att vidta, blir det varannan båt som på krogen?

– Att lägga sig bredvid en annan båt är ingen fara, men på bryggan där man möter andra människor, – vid duschar, eluttag, vattenplatser och grillplatser,- måste man tänka sig för. Det handlar om att minska risk för folksamlingar på olika platser och skapa trygghet generellt. Vi tipsar om att tvätta sig ofta, att hålla avstånd, släppa in folk efter hand, och att använda lillfingret vid koder istället för pekfingret som man ofta tar sig i ansiktet med. Våra gäster måste självklart också följa alla rekommendationer för att undvika smittspridning.