Annons

Arbetslösheten drabbar unga och utlandsfödda

zoom
NYHETER. Hotellbranschen störtdyker och bland de anställda är det personer med svagast förankring på arbetsmarknaden som drabbas hårdast. ”Det förväntas slå särskilt hårt mot unga och personer med utländsk bakgrund”, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.
Annons

Enligt Tillväxtverkets prognos för återstoden av året förväntas intäkterna för all typ av logiverksamhet minska med omkring 50 procent, motsvarande 15 miljarder jämfört med 2019. Dels beroende på minskat resande, dels på att den genomsnittliga intäkten per gästnatt har minskat för alla anläggningstyper.

Hotell och vandrarhem är hårdast drabbade och om pandemin fortsätter in i 2021 förväntas arbetslösheten i branschen öka ytterligare, särskilt bland dem som i dag har svagast förankring på arbetsmarknaden.

– Generellt kan det förväntas slå särskilt hårt mot unga och personer med utländsk bakgrund. Det finns inom sektorn även relativt sett många kvinnor anställda, säger Kristian Seth, analyschef på Tillväxtverket.

Besöksnäringen innehåller en hel del instegsjobb, som är ett sätt för unga och personer med svagare förankring på arbetsmarknaden att via till exempel ett säsongsjobb ta sig in och bli etablerade.

– Ungefär en tredjedel av de anställda i branschen har utländsk bakgrund och servicesektorer likt hotell och logi kan på så sätt också vara en viktig motor för integration. Ekonomiska kriser slår nästan alltid hårdast mot grupper som är mindre etablerade på arbetsmarknaden och det ser vi även i denna kris.

Vilka följder detta kan ge på längre sikt beror mycket på hur den framtida näringslivsstrukturen kommer att se ut, vilket är svårt att förutsäga i dag, enligt Kristian Seth.

– Kommer beteenden och konsumtionsmönster att förändras och vilka branscher blir då vinnare respektive förlorare? Min gissning är att affärsresandet kommer att minska något permanent, till följd av det språng vi nu tar vad gäller digitala mötesformer, medan det privata resandet förr eller senare hittar tillbaka till sin tidigare utvecklingskurva, som ju var kraftigt stigande innan pandemin slog till.

Kristian Seth tror att när pandemin en dag är under kontroll kan det finnas ett uppdämt behov av resande som kan ha en extra positiv effekt på branschen.

– Det finns dock en risk för att vissa jobb aldrig kommer tillbaka. Då beror det på hur det ser ut i närliggande branscher, om man kan hitta ett nytt jobb där, eller om man behöver ställa om genom exempelvis vidareutbildning.

Innan pandemin slog till i våras rådde stor personalbrist i branschen. Frågan är om coronakrisen kan komma att förvärra detta i ett längre perspektiv, när hjulen börjat snurra igen? Enligt Kristian Seth beror det helt på hur ekonomin kommer att utvecklas.

– Om sektorn minskar torde personalbristen göra detsamma, allt annat lika. Samtidigt riskerar det ju bli ett generellt kompetenstapp om man är borta för länge från arbetsmarknaden. Möjligheterna att komma tillbaka beror också på hur lätt det är att starta upp företag på nytt när krisen är över. För individen är kompetensutveckling och omställning viktigt. Ekonomin förändras ständigt men det tenderar att gå ännu fortare i kristider, säger Kristian Seth.