Annons

Baylan: fler än väntat söker stöd

zoom Foto: Axel Adolfsson och Kristian Pohl/regeringskansliet
Foto: Axel Adolfsson och Kristian Pohl/regeringskansliet
NYHETER: Oväntat många ansökningar och förebyggande av fusk ligger bakom de långa handläggningstiderna hos Tillväxtverket, enligt näringsminister Ibrahim Baylan. Men Moderaternas Elisabeth Svantesson riktar kritik mot både myndigheten och regeringen. – Företagen måste få de krisstöd de har rätt till. Det är uppenbart att mer hade behövts göras från början för att undvika dessa enormt långa ledtider, säger hon.
Annons

Näringsminister Ibrahim Baylan svarar här på Besökslivs frågor om de långa handläggningstiderna hos Tillväxtverket:

Är sex veckors genomsnittlig handläggning för att få stöd beviljat en rimlig tid?

– Stödets omfattning har överskridit alla initiala prognoser både vad avser hur länge stödet har behövts, antal ansökningar och den sammanlagda storleken på utbetalda stödbelopp. Dessutom har det inneburit en mycket stor och ny uppgift för Tillväxtverket. Många av de inkomna ärendena har också behövt kompletteras och det är även fortsatt viktigt att det sker kontroller som minimerar riskerna för felaktiga utbetalningar och fusk med våra skattemedel.

Vad är regeringen beredd att göra för att inte fler företag tvingas i konkurs på grund av handläggningstider på flera månader?

– För att skynda på handläggningen har Tillväxtverket rekryterat närmare 300 nya handläggare sedan början på 2021. Tillväxtverket fortsätter att arbeta fokuserat med att förkorta handläggningstiderna i samband med ansökan och avstämning.

Parallellt med korttidsstödet finns det andra stödåtgärder att ansöka om, däribland omställningsstöd, omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare, kreditgarantier (företagsakuten) och likviditetsstöd via skattekontot, där anstånd med inbetalning av skatt har beviljats med över 10 miljarder kronor sedan i början av februari. För att rädda fler jobb och företag har regeringen även föreslagit att flera stöd förlängs.

Enligt Tillväxtverket är lagstiftningen en orsak till de långa handläggningstiderna.

Har regeringen några planer på att se över lagstiftningen?

Näringsministern svarar inte på frågor om lagstiftningen och hänvisar till finansdepartementet via sin pressekreterare.

Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, anser att regeringen bär ansvaret för att inte ha löst problemen.

Är sex veckors genomsnittlig handläggning för att få stöd beviljat en rimlig tid?

– Det är klart att sex veckor är en lång tid för företag som befinner sig i akut kris. Samtidigt har vi även åtskilliga företag som under krisen har vittnat om att de har väntat i fler månader, vissa över ett halvår, på klartecken från Tillväxtverket om fortsatt stöd vid korttidsarbete. Moderaterna har drivit på för en tidsgaranti som skulle säkra en maximal handläggningstid på omkring fyra veckor för stödet vid korttidsarbete.

Vad behöver göras för att inte fler företag tvingas i konkurs på grund av handläggningstider på flera månader?

– Företagen måste få de krisstöd de har rätt till. Det är uppenbart att mer hade behövts göras från början för att undvika dessa enormt långa ledtider. Det har Moderaterna återkommande drivit på för i riksdagen. De långa handläggningstiderna har hotat stödets hela funktion. Det viktigaste man kan göra är att se till att handläggningstiderna blir kortare, och stötta företagen. Regeringen bär ett stort ansvar för att inte ha löst dessa problem under varken år 2020 eller 2021.

Enligt Tillväxtverket är lagstiftningen en orsak till de långa handläggningstiderna. Behöver lagstiftningen ändras?

– Det är uppenbart att det funnits brister hos myndigheten, men framför allt i regeringens hantering av krisstöden under pandemin. Regeringen har även fattat beslut som bidragit till att förlänga handläggningstiderna. Så det handlar absolut om politiska beslut. Moderaterna har tagit åtskilliga initiativ under krisen för att krisstöden ska komma företag och anställda till del betydligt snabbare. Genom resursförstärkningar, regeländringar och en tidsgaranti i handläggningen.