Annons

”Beröringspunkterna har blivit tydliga under pandemin”

zoom Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
NYHETER. Fyra stora aktörer inom evenemangsnäringen samarbetar för att ta fram djupare kunskaper om branschen. ”Vi har en arbetsmarknad som till stora delar är gemensam”, säger Mikael Brännvall, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.
Annons

Aktörerna bakom projektet är Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet och Visita. Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) leder projektet med målet att få djupare kunskaper om branschen och hur den kan utvecklas.

– Vi har sett att det saknats bra och riktigt pålitliga siffror på området evenemang, och det vi nu gör är att ta fram ett pilotprojekt och en modell att arbeta efter. Det är viktigt att var och en av behovsägarna får en bra karta över sig själva, sina medlemmar och sina evenemang, säger Stina Algotson, vd för BFUF.

Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk Live, konstaterar att det har gjorts många olika undersökningar men inget av det här slaget.

– Det vi har saknat är nyckeltal och jämförbarhet till exempel mellan regioner och över tid. Mätningar har man gjort tidigare, men vad är det egentligen man ska mäta och hur ska man ens definiera ett evenemang? Om man börjar från grunden och tar fram så bra siffror som möjligt kan vi också göra tolkningar, se vad vi kan utveckla och vilka argument man kan anföra när vi behöver göra det, säger Joppe Pihlgren.

Underlag saknades under pandemin

Behovet av tillförlitlig statistik uppstod under pandemin, när många aktörer ville undersöka hur restriktionerna slog mot deras inställda evenemang och vilken skillnad tappade intäkter gjorde för deras verksamheter. Det visade sig då att det saknades mycket underlag som skulle kunna ge en större bild av vad arrangörerna gick igenom.

Men syftet är också att lära sig något inför framtiden.

– Det handlar om att skaffa fram så robusta siffror som möjligt, för arrangörerna själva och för andra som är intresserade, till exempel destinationerna eller beslutsfattare som behöver ett bra beslutsunderlag, säger Stina Algotson.

Hon vill understryka att siffrorna inte tas fram för att motivera ett särskilt syfte, utan statistiken får tala sitt eget språk. Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk Live, är inne på samma spår:

– Det är möjligt att statistiken visar att vi inte är störst, bäst och vackrast som vi kanske gärna vill tro, men då kan får vi också en möjlighet att fundera på varför vi inte är just störst, bäst och vackrast. Siffrorna kommer att visa var vi står någonstans och vad vi kan göra för att bli bättre, säger han.

Betydelse för andra branscher

Hur kommer då statistiken samlas in? Förutom att aktörerna gör sina egna undersökningar hämtas data från SCB, men också från biljettförsäljare och kringliggande branscher. Vad evenemangsnäringen har för betydelse för andra branscher kan också visa sig.

– För vår del önskar vi en större kunskap om hur scenkonsten påverkar närliggande näringar, inte minst samhällsekonomiskt, säger Mikael Brännvall, vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.

– Vi hoppas till exempel att det ska bli tydligt vad scenkonsten tillför som näring och arbetsmarknad. Hur bidrar vår bransch till en region genom att den genererar konsumtion och andra besök? Men det är en vision längre fram. I första hand handlar det om att få ordning på statistiken vad gäller det som är nära verksamheten.

Samarbetet har öppnat nya vägar

Mikael Brännvall menar att samarbetet med de andra aktörerna är viktigt, något som tidigare också visat sig inom andra områden, inte minst under pandemin.

– Det har blivit så tydligt att vi har frågor som är gemensamma. Till exempel har vi en arbetsmarknad som till stora delar är gemensam – med frilansare som ena dagen är tekniker på en arena och nästa dag på en teater. De gemensamma beröringspunkterna har blivit väldigt tydliga under pandemin, säger Mikael Brännvall.

Joppe Pihlgren håller med om att samarbetet har öppnat nya vägar.

– Jag upplever att det finns en stor öppenhet och generositet mellan oss parter, där alla drar åt samma håll. Det är jätteskönt att det är så, säger han.

Projektet finansieras av de medverkande organisationerna med stöd av Tillväxtverket. Insamlandet av statistik beräknas vara klar sommaren 2022.