Annons

Besöksföretag tvingas betala tillbaka hyresvärdens bidrag

zoom Thomas Jakobsson, Visitas chefsekonom.
Thomas Jakobsson, Visitas chefsekonom.
NYHETER. Hundratals företag i besöksnäringen krävs på pengar som deras hyresvärdar fått i stöd. ”Jag tycker faktiskt att det här är ovärdigt en rättsstat”, säger Visitas chefsekonom Thomas Jakobsson.
Annons

Omkring 700 företag i besöksnäringen står inför hotet att behöva betala tillbaka 71 miljoner i omställningsstöd till Skatteverket, visar Visitas beräkningar. Anledningen är en regeländring med retroaktiv verkan.

När möjligheterna till omställningsstöd och hyresrabatt skapades 2020 infördes också regler för att förhindra att företagen kunde få hyresstöd från två olika stödsystem samtidigt. Den som fått hyresrabatt av fastighetsägaren var helt enkelt tvungen att dra av detta från kostnaderna när ansökan om omställningsstöd lämnades in till Skatteverket.

Men i maj i år ändrades reglerna. Verksamheter som beviljats hyresrabatt ska inte bara dra av sin egen hyresnedsättning utan även de stödpengar som betalats ut till hyresvärden i deras ansökan om omställningsstöd.

Gäller retroaktivt från årsskiftet

Hyresstödet bygger på principen att den fastighetsägare som sänker hyran med upp till hundra procent för en hyresgäst kan få stöd som täcker halva hyresbortfallet.

–  Hyresgästen har inte nåtts av hyresstödet på annat sätt än genom hyresrabatten. Och den är redan avdragen. När man dessutom minskar omställningsstödet med pengar som hyresvärden fått i stöd betalar man mer än vad man fått i hyresrabatt, säger Thomas Jakobsson.

De berörda företagen drabbas också av att reglerna gäller retroaktivt från årsskiftet.

– Det stora problemet är att man gör det här i efterhand. Reglerna infördes den 3 maj i år. Om företagen vetat i början på året att de här avdragen skulle göras hade de kunnat välja det stöd som gynnade företaget bäst. Nu tvingas man i stället i efterhand till det sämsta alternativet.

Omkring 135 hotell- och restaurangföretag kommer att få betala tillbaka hela sitt omställningsstöd, enligt Visitas beräkningar. Här finns de verksamheter som drabbats hårdast av pandemin.

Vänt sig till regeringen

– Omställningsstödet var en akut ekonomisk stödåtgärd. Självklart har de företagen inte särskilt mycket pengar att betala tillbaka med. De blir extra kännbart för vissa och många kommer att ha svårt att klara det här. I synnerhet i kombination med andra kostnader såsom inbetalning av uppskjutna skatter.

Sedan de nya reglerna infördes har Visita flera gånger vänt sig till regeringen för att få till en ändring till stånd.

– Än så länge har vi inte fått något svar som indikerar förändring. Frågan måste sannolikt upp på ministernivå. Det måste komma ett beslut snart om regeringen tänker göra något, säger han.

Besöksliv.se har sökt finansminister Magdalena Andersson, men hon har ännu inte återkommit med någon kommentar.