Annons

Besöksnäringsprojekt får pengar av Jordbruksverket

zoom Jordbruksverket har bland annat prioriterat projekt med fokus på miljömässig hållbarhet. Foto: Colourbox
Jordbruksverket har bland annat prioriterat projekt med fokus på miljömässig hållbarhet. Foto: Colourbox
NYHETER. I våras utlyste Jordbruksverket 11 miljoner kronor för att utveckla besöksnäringen på landsbygden. Rekordmånga ansökningar kom in – och nu är det klart vilka de första projekten som har beviljats stöd är.
Annons

Vårens utlysning från Jordbruksverket skapade ett stort intresse och resulterade i rekordmånga ansökningar.

– Vi fick över 80 ansökningar, vilket var över förväntan, säger Tobias Kreuzpointner, samordnare på Jordbruksverket.

Jordbruksverket har utgått från flera olika kriterier i urvalsprocessen. Det har bland annat prioriterat projekt med fokus på miljömässig hållbarhet samt projekt som syftar till att ge resultat som kan spridas i branschen och tillämpas i andra delar av landet.

De projekt som hittills har beviljats stöd är:

Mariestads kommun med projektet Utveckling av besöksnäring och samhällsplanering längs Göta kanal väst (1,3 miljoner kronor).

Föreningen Bo på lantgård med projektet Certifiering hållbar vistelse på Lantgård (drygt 1 miljon kronor).

Naturturismföretagen med projektet Hållbarhet och ekoturism i praktiken – lansering av nya Nature’s Best för landsbygdsföretag inom besöksnäringen (nästan 3,3 miljoner kronor)

Mariestads projekt syftar till att ta fram en översiktsplan för turismen i tre kommuner, säger Tobias Kreuzpointner. Det har länge efterfrågats en starkare koppling mellan besöksnäringen och samhällsplaneringen i många kommuner i Sverige, och det här projektet ska hitta ett arbetssätt för det.

Naturturismföretagens projekt har Besöksliv skrivit om tidigare, och branschorganisationens generalsekreterare Joakim Hermansson har då lyft fram behovet av mer finansiering för att certifieringen Nature’s Best ska få önskad effekt.

Utöver dessa tre projekt finns ytterligare fem som förmodligen kommer att få stöd, men som fortfarande handläggs.

Det yttersta målet med utlysningen är att stärka organisationer och den lokala identiteten på destinationerna, för att i förlängningen skapa nya jobb och en mer attraktiv landsbygd. Pengarna kommer från landsbygdsprogrammet som regeringen har beslutat om och som pekar ut besöksnäringen på landsbygden som en viktig del att utveckla.

Inför utlysningen pratade Jordbruksverket med företrädare för branschen, bland annat Visita och de regionala turistorganisationerna, för att försöka ringa in branschens mest akuta behov.

– Med tanke på hur många ansökningar vi har fått verkar vi ha prickat rätt, konstaterar Tobias Kreuzpointner.