Annons

BFUF: För lite pengar satsas på forskning om besöksnäringen

zoom Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
NYHETER. I samarbete med Stiftelsen för kunskapsutveckling inom turism instiftar BFUF ett nytt pris som ska premiera doktorsavhandlingar om och för besöksnäringen.
Annons

Besöksnäringens forsknings och utvecklingsfond, BFUF har inlett ett samarbete med Stiftelsen för kunskapsutveckling inom turism. Stiftelsen har lång erfarenhet av att dela ut Stora Turismpriset och BFUF har genom sin forskningsfinansiering under åren byggt upp ett starkt nätverk med forskare och akademi.

– Det känns väldigt roligt. Vi tycker samarbeten med andra relevanta aktörer är viktigt och stimulerande. Att samarbeta med Stiftelsen för kunskapsutveckling inom turism för ett gemensamt forskarpris tror vi blir bra, säger Stina Algotson vd BFUF.

”Årets ciceron i besöksnäringen,” vad är det för pris?

– Det är ett nytt pris som kommer att tilldelas en ”ny” doktorsavhandling. Till ”ny” räknar vi de som godkänts de fyra senaste åren, 2020 innebär det senare än 1 januari 2017. Det ska vara en avhandling vi bedömer ha nytta för besöksnäringens företag och anställda.

Kriterierna för att nomineras till detta pris kommer att presenteras i slutet av augusti när man öppnar för nomineringar.

Vad hoppas ni att ett sådant pris ska bidra med/uppmuntra till?

– Vi tycker att det är viktigt att besöksnäringen får en tydligare karta över vilka nya ”unga” forskare som är inriktade mot-, och vilka avhandlingsarbeten kan vara till nytta för, besöksnäringen. Det är bra om besöksnäringen vet om och har bra relation med morgondagens forskare.

Hon fortsätter:

– Det kan också vara bra för de som nominerar sig att tänka till, formulera och sprida argumenten varför deras avhandling är av nytta för besöksnäringen. Vi hoppas givetvis att doktorander, handledare och institutioner blir inspirerade och kanske ännu mer motiverade att angripa avhandlingsämnen som kan vara av nytta och vikt för utveckling av besöksnäring och hållbar turism.

Får forskning på besöksnäringen för lite uppmärksamhet?

– Med tanke på besöksnäringens utveckling och vikt i samhället, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv, tycker vi att det är orimligt få forskare och för lite medel som satsas på forskning om besöksnäringen i Sverige, avslutar Stina Algotson.