Annons

BFUF utlyser medel till jämställdhetsforskning

zoom Bakgrunden till forskningstemat jämställdhet är bland annat<br />
 en ökad efterfrågan på fakta från aktörer i branschen. Foto: Colourbox
Bakgrunden till forskningstemat jämställdhet är bland annat
en ökad efterfrågan på fakta från aktörer i branschen.
Foto: Colourbox
NYHETER. En mer jämställd bransch kan vara en av lösningarna på kompetensförsörjningen genom att öka hotell och restaurangbranschens attraktivitet. Nu utlyser BFUF medel till forskning på jämställdhet i besöksnäringen.
Annons

BFUF söker forskningsprojekt med fokus på jämställdhet inom svensk besöksnäring, en fråga om rättvisa, men som också påverkar företagen inom besöksnäringens lönsamhet. Bakgrunden till temat är bland annat en ökad efterfrågan på fakta från aktörer i branschen, men också att frågan ställdes på sin spets i samband med me too-rörelsen under hösten 2017.

– Vi har fått samtal från grupper, till exempel de som står bakom Stella galan, som har efterfrågat underlag för att få en bild av branschen. Besöksnäringen är en kvantitativt jämställd bransch totalt sett. Men det är fortfarande vanligare att en chef på högre nivå är en man än en kvinna. Vissa yrkesroller är också mer kvinnodominerade medan andra är mansdominerade. Vi behöver mer kunskap om hur det ser ut och hur man kan förändra detta säger BFUFs vd Stina Algotson.

Stina Algotson tror att forskning på området kan bidra till att lösa problemet med kompetensförsörjning för besöksnäringen.

– Eftersom det är en jätteutmaning är det viktigt att undersöka om ökad jämställdhet kan bidra till lösningar. Vår tes är att jämställda företag har mer nöjda medarbetare som är mer produktiva och har längre sjukfrånvaro. I längden blir dessa företag mer lönsamma, så ytterst är det en ekonomisk fråga.

Vad är ni ute efter för projekt?

– Vi vill gärna att forskarna själva ska definiera det, men det kan till exempel vara om hur jämställdheten faktiskt ser ut, vad bristande jämställdhet i besöksnäringsföretagen kostar, eller vilka framgångsfaktorer som krävs för att få mer jämställda företag.

BFUF utlyser även medel till så kallat öppet spår, detta för att utforska vilka besöksnäringsrelaterade frågor akademin i dag definierar som mest relevanta, enligt Stina Algotson.

Samtliga projekt ska syfta till att utveckla kunskap som är till nytta för och därigenom stärker besöksnäringens företag, organisationer, anställda och/eller kunder.

Vad hoppas du på?

– Att vi får in minst en handfull förslag om jämställdhet som håller hög vetenskaplig nivå och minst det dubbla i det öppna spåret. Och på sikt att forskningen ska bidra till en mer jämställd besöksnäring, och öka branschens lönsamhet och attraktionskraft, säger Stina Algotson.