Annons

Böda Sand vill lyfta personalen – startar egen utbildning

zoom Anna Barkevall, vd Böda Sand Beach resort, vill få sin personal att växa som ledare och ge dem en möjlighet att göra karriär inom näringen. Foto: Böda Sand
Anna Barkevall, vd Böda Sand Beach resort, vill få sin personal att växa som ledare och ge dem en möjlighet att göra karriär inom näringen. Foto: Böda Sand
NYHETER. För att behålla och utveckla sin säsongspersonal, och för att stärka attraktionskraften för besöksnäringen startar Böda Sand en utbildning i egen regi.

Annons

Böda Sand Academy lanseras till våren då den första kullen om 220 säsongsanställda ska erbjudas den nya utbildningen.

–Vi ser en stor potential i den generation ungdomar som söker sommarjobb nu, de vill vara mer delaktiga i sitt jobb, och ser på jobbet mycket som personlig utveckling och en del av karriären, snarare än bara ett sommarjobb, säger Anna Barkevall, vd Böda Sand Beach resort.

Sveriges största camping har under många år jobbat med att utbilda sin personal på olika nivåer, bland annat i samarbete med Anders Landgren, som startade Skistar Academy. Men tidigare i år kände Anna Barkevall att det var dags att med all kunskap man hade samlat på sig, ta ett tydligare grepp och standardisera utbildningen.

– Vi insåg att  vi började bli bra på att förstå denna generation ungdomar, och att vi har ett stort ansvar och en möjlighet att påverka dem inför deras karriärer. Så från att ha kunnat få viss utbildning på plats under sommaren, kommer vi att erbjuda utbildning årets runt under ett år, säger hon.

Utbildningen som sker i form av olika kurser, har fokus på ledarskap och service, och det är Anders Landgren, specialist inom ledarskap, samt två coacher som ska stå till elevernas förfogande.

Utbildningen är enligt Anna Barkevall ”visions,- kultur, – och värderingsstyrd”, vilket betyder att man jobbar mot en vision, som är att alla anställda har som viktigaste uppgift att leverera familjens bästa semesterupplevelse.

– Vi jobbar till exempel med vissa värdeord, till vilka vi kopplar beteenden, målet är att personalen ska leva visionen.

Vad är det långsiktiga syftet med utbildningen Böda Sand Academy?

– Att få personalen att stanna, att öka statusen på yrken i hela besöksnäringen, att få vår personal att växa som ledare och ge dem en möjlighet att göra karriär inom näringen, och inte minst visa på att du kan leva på detta jobbet årets runt, säger Anna Barkevall och tillägger:

– Vi hoppas kunna koppla ihop oss med en rekryteringsfirma så att vi på sikt kan ta in personal i form av konsulter, som kan få jobb på andra arbetsplatser i besöksnäringen vintertid. Idag finns det ingen som är inriktad på ungdomar och vår bransch.