Annons

Box Destilleri storsatsar – ska locka fler kvinnor

zoom Box Destilleri i Kramfors producerar 170 000 liter whisky per år men ska nu fördubbla mängden till 340 000 liter.
Box Destilleri i Kramfors producerar 170 000 liter whisky per år men ska nu fördubbla mängden till 340 000 liter.
NYHETER. Hög efterfrågan och ett växande whiskyintresse gör att världens nordligaste singelmalt-destilleri ska bygga ut och fördubbla sin produktion. Företaget vill också locka fler besökare, inte minst företag, kvinnor och barnfamiljer.
Annons

– Efterfrågan på vår whisky ökar, både från Systembolaget och på exportsidan. Vi har blivit större än vad vi förväntade oss från början, så vi beslutade oss för att investera i en utbyggnad av våra olika verksamheter för att säkra upp produktionen för framtiden, säger vd Thomas Larsson.

 

Box Destilleri i Kramfors vid Höga kusten har funnits som producent sedan 2010, och med sin egen whisky på Systembolaget sedan 2014. Företaget har vuxit snabbt och idag producerar de 170 000 liter whisky per år, som nu ska fördubblas till 340 000 liter. I praktiken innebär det en utbyggnad från tre till sju jäskar, samt från två till fyra pannor för destillering.

 

20-procentig ökning

 

Som en del i utbyggnaden ska Box också satsa mer på turism och konferens, ett ben som idag står för 12 procent av bolagets totala omsättning, men som enligt Thomas Larsson har stor möjlighet att växa.

 

– Besöksverksamheten är väldigt viktig för hela företaget och för framtiden. Eftersom vi inte får göra reklam så är den ett sätt att tala om att vi finns till, säger Tomas Larsson. 

 

Både restaurangdel och konferensverksamhet byggs ut från en kapacitet på dagens femtio till hundra gäster. Investeringen för utbyggnaden landar på 11,5 miljoner kronor, och även om den utökade produktionen inte kan räknas hem förrän tidigast om fem år så hoppas Thomas Larsson kunna se en 20-procentig ökning för konferens- och besöksverksamhetens omsättning redan 2018.

 

Fler kvinnor

 

På längre sikt vill Box bidra till att utveckla hela området Höga Kusten, och locka nya målgrupper som barnfamiljer och kvinnor med aktiviteter och evenemang som passar de olika målgrupperna.

 

– Vi vill gärna få fler kvinnor till vår besöksverksamhet eftersom vi vet att intresset för whisky växer bland dem. Kvinnor vill prata whisky på ett annat sätt än vad vi gubbar vill, så vi ska ta fram event som är mer anpassade till den gruppen, säger Thomas Larsson.

 

Box samarbetar med Höga kusten Destinationsutveckling, som tror att Box satsning kan bidra till att hela regionen växer som turistmål.

 

– Vi ser med glädje på den resa Box har gjort från att ha varit ett produktionsbolag till att bli ett besöksbolag, som har stor inverkan på turistnäringen i vår destination. Deras besökscenter har blivit en av de största besöksanledningarna i vårt område, säger vd Peter Holmqvist.

 

Viktigt med samarbete

 

Någon uppskattning om vilken effekt Box utbyggnad får på antal besökare har Peter Holmqvist inte gjort, men han betonar vikten av samarbete mellan regionens aktörer för att få hela Höga kusten att bli mer attraktivt:

 

– Ett uppdrag för hela destinationen är att få hit besökare, inte minst familjer, som stannar. Tidigare har detta varit en genomfartsdestination till fjällen, men genom att företagen tipsar om varandra så ser besökarna Höga kusten som en stor gemensam aktivitet. Box utbyggnad kommer att bidra ännu mer till detta.