Annons

Bra siffror i ryggen: Nu satsar svensk camping framåt

zoom Husbilar tar allt större plats på svenska campingscenen.
Husbilar tar allt större plats på svenska campingscenen.
NYHETER. Svensk camping växer stadigt. Stora investeringar görs, standarden höjs och det ökar attraktionen och självförtroendet, menar SCR och presenterar ny statistik.
Annons

Antalet gästnätter på svenska campingplatser har ökat, om än måttligt, för fjärde året i rad. Den här stabiliteten har fått positiva effekter, konstaterar SCR svensk camping när de presenterar 2016 års statistik. Branschen ses som en framtidsbransch.

– Det finns potential i campingar, det visar inte minst det faktum att investerare är beredda att köpa campingar och bilda kedjor, säger Lars Isacson, vd för SCR svensk camping.

 

Satsar på aktiviteter

Under de tre senaste åren har campingarna investerat 1,5 miljarder kronor, främst i boendeanläggningar och servicehus. En enkät som SCR genomfört visar att campingarna framöver kommer att satsa ännu mer på aktiviteter, som poolområden och lekland. Ett annat fokus kommer att vara husbilar.

– Vi vill göra Sverige till Europas bästa husbilsdestination, säger Lars Isacson. Det är viktigt att ställplatserna inte drivs kommunalt så att konkurrensen snedvrids för att man inte tar betalt. 

Samtidigt som campingar anpassas så att de blir mer tillgängliga för husbilar har SCR tillsammans med berörda aktörer frågat tusentals husbilsgäster vilken service de vill ha på campingsplats och ställplats. Syftet är att skapa en ännu bättre bredd. Nu arbetar de med att hjälpa till att etablera dessa. Satsningarna ska även marknadsföras till målgruppen.   

Fortsätter att ta andelar

Även om det fortfarande är främst husvagnar som rullar i landet så är det husbilar som leder försäljningsstatistiken. 60 procent av de nyregistrerade fordonen 2016 var husbilar. Totalt registrerades 8808 nya fordon och det är den högsta siffran sedan 2008.

Husvagnsbranschens riksförbund, HRF, menar att det finns flera faktorer som ligger bakom det växande intresset. Bland annat den låga räntan, oron i världen, att målgruppen nu även omfattar unga aktiva familjer och att husbilarnas konstruktioner blir allt smidigare.   

Ordföranden Tomas Haglund ser ett par utmaningar framöver:
– När volymerna ökar krävs fler platser för husbilarna. Lokala politiker behöver underlätta för inrättning av ställplatser och förstå att det här är en bra kundgrupp att locka till kommunen.

Samtidigt behövs kompetens att ta hand om komplex fordonsteknik. Just nu driver HRF ett kunskapslyft och återförsäljare runt om i landet investerar i verkstäder.