Annons

Compass Group lanserar flera nyheter

zoom Robbie Roberts, COO för matjätten Compass Group. FOTO: Compass group
Robbie Roberts, COO för matjätten Compass Group. FOTO: Compass group
NYHETER. Compass Group, som bland annat driver 450 restauranger och flera konferensanläggningar i Sverige, har liksom andra aktörer i bran­schen påverkats under pandemin. Många av företagets restauranger har tvingats stänga och medarbetare har lämnat.
Annons

– De sanna hjältarna under denna utmanande tid har varit våra medarbetare. De har arbetat hårt för att fortsätta serva våra kunder och konsumenter på ett säkert sätt och anpassa verksamheten till den rå­dande situationen. Vår högsta prioritet är, och har hela tiden varit, att skapa en säker arbetsmiljö för våra anställda. Tyvärr har vi också sett många kol­legor lämna företaget men vi hoppas att återse dem när marknaden återhämtar sig.

Så summerar Robbie Robertson den dystra tid som varit. Och än är det inte över. Hur framti­den ser ut vet ingen. Men företagets skotska Chief operating officer, COO, är försiktigt positiv och men­ar att marknaden kommer att hämta sig även om han inte tror att allt kommer att bli som före pandemin.

– Vi jobbar hela tiden på att hitta vägar in i ”det nya normala”. Det handlar både om en anpassning när det gäller arbetssätt, hur vi förhåller oss till män­niskors förändrade vanor och hur vi framåt ska kun­na leverera våra produkter, berättar han.

Utmanande situation

Robbie Robertson tillträdde så sent som i november och kastades med hull och hår in i en utmanande och näst intill overklig situation. Jätte­företaget som spänner över flera nationer, och vars vida affärsidé sträcker sig från måltidsservice till kiosker, matsalar, kaféer och lokalvård, befann sig i en utmanande situation. Inte bara skulle de olika verksamheterna hanteras enligt olika länders restriktioner. Olika kulturer och sätt att arbeta på blev också till en början en ny utmaning, medger Robbie Robertson, som också snabbt behövde sätta sig in hur den svenska och norska marknaden fungerar.

– Det har varit intressant och väldigt ”busy” kon­staterar han och fortsätter:

– Sverige och Norge har hanterat pandemin på olika sätt, det har jag behövt förhålla mig till och ha i åtanke när jag planerat hur vi ska arbeta framåt med verksamheterna.

För att klara den utmaning som pandemin ställt branschen inför lanserar Compass Group un­der hösten och vintern 2021 flera nyheter. En del har redan sjösatts i andra länder. Ett exempel på en nyhet som utvecklats för att kunna möta de behov som uppstått när många personalmatsalar står tom­ma och folk i stället arbetar hemifrån, är så kallade micro markets.

– Kort kan man beskriva micro markets som en självbetjäningslösning utformad för arbetsplatser. Vi lanserar dem som en service för att de som är på jobbet ska kunna handla mat även om matsalen inte kan hållas öppen eller drivas med samma kapacitet som tidigare.

Digitala lösningar

På så vis blir takeaway en allt viktigare del av verksamheten. Robbie Robertson pratar även varmt om digitala lösningar där konsumenten enkelt kan förbeställa och betala sin mat eller kaffe och på det sättet slippa köa och trängas i restaurangen.

– Det här är ett koncept vi tror passar bra för den svenska marknaden. Jag ser fram emot att se hur det utvecklar sig, fortsätter Robbie Robertson och berättar att just skräddarsydda appar blivit ett vik­tigt satsningsområde eftersom de gör det möjligt för kunder och gäster att på ett smidigt och smitt­ säkert sätt förbeställa luncher för takeaway, färdiga middagskassar samt catering.

Precis som för andra i branschen har omställ­ningen behövt gå i en rasande fart. Robbie Robertson menar att flera av de förändringar som Compass Group nu genomför sannolikt blivit verklighet även utan en pandemi, men då först om några år.

– Nu har vi behövt tänka om och agera snabbt. Pandemin har tvingat fram nya digitala lösningar, som det här med att beställa och betala mat via olika appar. Det är något vi tidigare såg kom­ma först om några år.

Även om branschen fortsatt har det tufft och del­ vis famlar i gränslandet mellan det som varit och olika framtidsspaningar och scenarier, tror Robbie Robertson att arbetet som görs nu kommer att göra branschen mindre sårbar framåt.

– Vi blev alla tagna på sängen av pandemin. Nu tänker jag att vi är många som inte längre tar saker och ting för givna. Vi har lärt oss vikten av planering och samarbete. Världen förändras och kommer att se flera, ihållande utmaningar framåt.