Annons

De vill råda bot på kockbristen

zoom Måltidsföretaget Sodexo vill bidra till att fler utbildas till kockar. Foto: Sodexo
Måltidsföretaget Sodexo vill bidra till att fler utbildas till kockar. Foto: Sodexo
NYHETER. Kan kocktrainees vara lösningen på den stora kockbristen? Det hoppas Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Sodexo som har startat ett nytt pilotprojekt i Stockholm.
Annons

Möjligheten att rekrytera kockar är extremt liten i dag. I Arbetsförmedlingens så kallade Bristindex för första halvåret 2017 ligger värdet på 4,97 på den femgradiga skalan, vilket är det högsta värdet av alla de runt 200 yrken som bedöms.

I ett försök att råda bot på problemet har Arbetsförmedlingen i Stockholm tagit initiativ till ett nytt pilotprojekt där människor som har varit arbetslösa över 350 dagar får en specialanpassad yrkesutbildning på Stockholms hotell- och restaurangskola.

Hoppas få till anställningar via praktiken

Utbildningen sker en dag i veckan och resterande tid får eleverna praktisera i något av måltidsföretaget Sodexos skolkök i Stockholm.

– Det här är ett sätt att bidra till fler utbildade kockar och därmed utöka rekryteringsbasen, säger Emma Tägt, HR-chef på Sodexo. Det är bra när olika aktörer kan samarbeta på det här sättet. Vår förhoppning är att eleverna fullföljer hela vägen och att de vill arbeta hos oss när de är klara.

En handfull elever

Än så länge har en handfull elever startat utbildningen. Faller pilotprojektet väl ut kommer antalet platser utökas till nästa år, enligt Arbetsförmedlingen.

– Det är bra att arbetsgivaren tar ansvar för att erbjuda praktikplatser och säkra sin egen kompetensförsörjning, säger Peter Thomelius, utbildnings- och HR-chef på Visita.

Det är även positivt att Arbetsförmedlingen, staden och Visita-företag samverkar kring bristyrkesutbildningar, menar Peter Thomelius.

– Men Visita ser gärna att eleverna får möjlighet att validera sig för att kvalitetssäkra utbildningen och visa sig vara anställningsbara enligt branschens krav. Detta borde gälla alla yrkesutbildningar. Det som är utlärt är inte alltid inlärt.