Annons

”Den viktigaste lärdomen av krisen är vikten av samarbete”

zoom
NYHETER. Erika Charbonnel forskar på framtidstrender inom rese- och besöksnäringen. Besöksliv har pratat med henne om lärdomar, utmaningar och trender till följd av coronakrisen.
Annons

Corona slog till som en blixt, inte minst i besöksnäringen.  Hur påverkade detta ditt jobb som framtidsanalytiker i denna bransch?

– Initialt krympte tidsperspektiven. Vi som brukar arbeta på ungefär tio års sikt fick tänk om. Vad händer i sommar? Hur blir nästa vintersäsong? Den stora utmaningen har varit osäkerheten, varje vecka innehåller mer förändring än vad som utspelar sig under månader. I början av krisen reagerade många lätt irrationellt och sökte snabba svar. Det gjorde att experter och tyckare florerade och då blir det en utmaning att faktagranska.

– Vi som arbetar systematiskt med framtidsfrågor försöker se krisen i ett större samband och inte dra förhastade slutsatser. Många kontaktar oss just för att förstå konsekvenserna av krisen både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv. Hur reagerar konsumenter, medborgare, ledare och besökare – och hur ser det nya normala ut?

Hur skulle du beskriva läget just nu?

– Nu i slutet av juni börjar många landa i att saker och ting inte kommer att gå tillbaka till hur det var innan. Våra kunder efterfrågar faktabaserade insikter för att fatta realistiska beslut framåt och testa att deras liggande strategier håller. Man har inte råd att gissa!

Vad baserar du dina analyser på när framtiden är så osäker?

– Scenarioanalys är ett verktyg vi arbetat med i över 25 år. Med hjälp av fakta och statistik samt säkra och osäkra faktorer i omvärlden undersöker vi alternativa framtider. Scenarier ger en förståelse för hur framtiden skulle kunna utspela sig och är ett bra verktyg för att kunna förbereda sig som organisation för möjligheter och hot.

När insåg du omfattningen av krisen för besöksnäringens och resebranschens räkning?

– Redan i början av februari började vi diskutera ”tänk om”-scenarier för branschen utifrån konsekvenser av utbrottet i Kina. Men det var nog först den 13 mars som vi verkligen insåg vilka djupa konsekvenser det skulle kunna få på längre sikt. Vi tog fram multiklientprojektet Fågel Fenix där vi identifierade tre scenarier för näringen, ett där restriktionerna släpps till sommaren, ett till vintersäsongen och ett när ett vaccin kommer. Syftet var att ge företagare och destinationer perspektiv på situationen och dess konsekvenser som utgångspunkt för att rusta sig för en osäker framtid.

Nu har regeringen släppt på restriktionerna för inrikes resande, och flera länder tillåter folk att resa utomlands, vad är din spaning/prognos för den svenska besöksnäringen? Ser du några tydliga trender för vad svenskarna vill göra/hur de vill tillbringa sin semester?

– Vi såg redan i förra årets Kairos Travel Trend Report att längtan till Närsemester hade ökat hos Skandinaverna. Både att semestra hållbart och inom landet hade ökat i status. Naturturism har varit fokus för många destinationer de senaste åren och det blir nog en bra sommar för de destinationer som har satsat på det då naturen har blivit en säker och trygg plats att vistas och umgås på. Dessa trender har ju definitivt fått uppsving och det ska bli så intressant att mäta förändringar efter denna sommar förhållande till föregående års resultat.

Kan du nämna några andra semstertrender som förstärkts som en effekt av corona?

– Mys-trenden och längtan efter att uppleva tillsammans kommer troligtvis förstärkas. Även längtan till det enkla och genuina. Vi kommer förhoppningsvis att undersöka detta närmare i höst då vi tänkt göra en resvaneundersökning för skandinavernas första ”Corona-sommar”.

Nämn någon lärdom besöksnäringen kan ta med sig från krisen.

– Det är tufft att vi behöver få ett så hårt slag för att ögonen ska riktas mot branschen. Men det viktigaste vi har lärt oss är nog vikten av att samarbeta på alla plan. Företagare emellan, kommuner, regioner och mellan olika branscher. Medialt har vi äntligen fått uppmärksamhet och jag tror politiker börjar förstå den vikt näringen har. Många ställer sig också frågan under dessa omständigheter om vi kan fortsätta att konsumera i samma takt som tidigare. Hållbarhetstrenden har fått nytt bränsle när vi ser att vi kan leva annorlunda. Men vad händer med de stora hållbarhetssatsningarna kommer det att finnas medel för dem i framtiden?

När tror du att vi kan räkna med att de utländska turisterna kommer tillbaka?

– Det beror på så många faktorer att jag vill inte sia om det här och nu. Troligtvis kan närmarknader vara aktuella relativt snart, men prognoser från bland annat UNWTO pekar på att det långväga internationella resandet kommer att ta tid på sig att återhämta sig.