Annons

”Engagemanget har hjälpt oss behålla personal”

zoom På Skepparholmen Spa och konferenshotell har man jobbat<br />
 aktivt med energieffektivisering i tio år. Foto: Skepparholmen
På Skepparholmen Spa och konferenshotell har man jobbat
aktivt med energieffektivisering i tio år.
Foto: Skepparholmen
NYHETER. Allt fler företag i besöksnäringen vill bli bättre på att jobba hållbart. Men många tycker det är svårt. Ett företag som har jobbat länge och noggrant med energieffektivisering och lyckats är Skepparholmen Spa och konferenshotell.
Annons

I veckan gick Visita ut med att man tillsammans med Energimyndigheten startar en utbildning i energieffektivisering riktad till hotell- och restaurangbranschen. Bakgrunden är att intresset för hållbarhet ökar, samtidigt som många upplever arbetet som svårt. Utbildningen ska bland annat visa med konkreta exempel att det går att öka energieffektiviseringen med enkla metoder

– Mycket kan bli bättre om alla på hotellet eller restaurangen förstår att deras val av produkter och maskiner samt att de används på rätt sätt spelar roll, sa Caroline Strindmar, hållbarhets- och livsmedelsstrateg på Visita i en kommentar.

Ett företag som länge har jobbat med hållbarhet, och energieffektivisering är Skepparholmen spa och konferenshotell. Ett strategiskt beslut togs redan 2008 då hotellet lanserade styrsystemet ”Vårt gröna arbetssätt”, med syfte att sänka kostnaderna, och jobba mer hållbart och ”meningsfullt”.

Pågående arbete med att förbättra

Det nya arbetssättet innebar att man gick igenom alla processer i verksamheten, beslutade vilka metoder man skulle jobba med, samt satte upp mål för varje område. Sedan dess har det varit ett pågående arbete att förbättra, förfina och skaffa sig mer kunskap och inspiration, menar Gunilla Strömberg Pettersson, administrativ chef och hållbarhetsansvarig.

Kan du ge exempel på vilka ”metoder” ni jobbar med för att energieffektivisera?

– Man måste identifiera var man har sina miljöbovar. Skepparholmen är ett storhushåll så de resurser vi använder och energikällor vi har är samma som i ett hem fast i större skala. Det handlar mest om att hålla nere på energi- och vattenanvändning.

En av framgångsfaktorerna för Skepparholmen har varit att vara förutseende och planera för hur fastigheten ur energisynpunkt förväntas nyttjas av kommande gäster.

– Det kan vara att vi anpassar ventilationen till olika lokaler som ska användas och inte elda för kråkor, eller ha koll på hur många gäster vi planerar att nyttja vårt spa och se på hur badandet ser ut en viss dag för att ha koll på vattenanvändning, säger Gunilla Strömberg Pettersson.

Både människor och maskiner

Skepparholmen har välutvecklade digitala metoder för att anpassa och mäta, och inte minst fastighetsförvaltare och vaktmästare som dagligen jobbar med energieffektivisering.

– Vi måste kontinuerligt följa upp de mål vi har satt upp, precis som med de ekonomiska målen. Det gäller att ha samma ambition när det gäller förbrukningstalen när man energieffektiviserar som man har på ekonomin.

Sett goda resultat

Skepparholmen har både ökat omsättningen och åstadkommit en kraftig resursförbättring sedan man började jobba med energieffektivisering. Utöver detta har man ökat attraktionskraften som arbetsgivare.

– Våra medarbetare tycker att detta är jätteviktigt så vi ser att allt hänger ihop: Miljöarbetet och arbetet med att ta hand om medarbetare och gäster är samma sak. Vår framgång är yrkesstolta och engagerade medarbetare.

Behåller medarbetare

Inte minst har det bidragit till något som för hela branschen är den utmaning – att behålla personal.

– Vi har märkt att hållbarhetsarbetet gör att vi har bättre förutsättningar att behålla medarbetare, för de blir engagerade. Det gör att vi slipper lära upp nytt folk, och kan spara in på kostnader även där. Med hög personalomsättning måste du börja om hela tiden.

Vad har ni sett för konkreta resultat?

– Trots att vi är ett Spahotell ligger vi idag under Svanens måltal för vattenanvändning, vilket är otroligt ovanligt. Hållbarhetsarbetet har bidragit till en total omsättningsökning över fem år på 35 procent varav vår spaomsättning har ökat 300 procent. Samtidigt har våra förbrukningstal inom energi och vatten under samma period vart oförändrade eller sjunkit trots att vi har investerat i fler pooler, byggt ut vår fastighet och tar emot många fler gäster.

Borde fler i branschen jobba med energieffektivisering?

– Jag tror att det finns en frustration i branschen – att det finns en vilja, men man behöver hitta rätt metoder och ha tid och resurser att lägga på detta. Varje hotell eller restaurang har sina egna förutsättningar att ta hänsyn till och man vet inte alltid hur man ska göra.

Vad tycker du om Visitas och Energimyndighetens initiativ?

– Bra. Kunskapen behöver absolut höjas, men sedan gäller det att hålla i frågan efter den första insatsen så att detta blir långsiktigt och inte en punktinsats.

Om du får ge ett råd, hur ska man börja?

  Börja bara jobba och sluta prokrastinera! Det behövs kunskap, motivation och ork i hela organisationen för att lyckas men är ledningen engagerad så är halva jobbet gjort. För oss var bergvärmeinvesteringen och fossilfritt viktiga och stora beslut. När de stora åtgärderna är gjorda är det de små sakerna i vardagen som räknas. Och ha tilltro till din egen förmåga att förstå din verksamhet.