Annons

”Allt förändrades den 11 mars”

zoom Restriktionerna behöver lättas för att näringen ska<br />
 komma på fötter, menar Visitas vd Jonas Siljhammar. Foto: Visita
Restriktionerna behöver lättas för att näringen ska
komma på fötter, menar Visitas vd Jonas Siljhammar.
Foto: Visita
INTERVJU. Coronapandemin har slagit undan benen på besöksnäringen. Sedan utbrottet i mars har Visita jobbat för högtryck med att hjälpa medlemmar, påverka politiker och få fram sina budskap i medierna. Regeringens besked igår om att restriktionerna ligger kvar var en stor besvikelse, samtidigt vill Visita se fortsatta åtgärder inom flera områden.
Annons

Igår kom beskedet från regeringen att man inte lättar på de restriktioner som införts med anledning av corona, en stor besvikelse för besöksnäringen och för arbetsgivarorganisationen Visita som hade hoppats på motsatt besked.

– Det var en stor besvikelse. Lättade restriktioner hade betytt mycket för att få hjulen att börja snurra igen. Varje dag med restriktioner förvärrar läget i en redan krisdrabbad näring, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.

Istället hade han hoppats att de lättnader som har aviserats från regeringen, som bland annat justeringar av 50-regeln, hade blivit verklighet.

– Nu utgår vi från att regeringen utvärderar läget löpande och att utgångspunkten är att de lättnader som man tidigare föreslagit införs så fort det är möjligt.

Förutom en lättnad av restriktionerna för besöksnäringen vill Visita se fortsatta åtgärder för att stötta näringen, vilka är högst prioriterade?

– Förlängt permitteringsstöd över åtminstone första kvartalet nästa år. Dessutom behöver det återigen bli möjligt att permittera på 80 procent.

–Förlängt omställningsstöd, minst över augusti och september. Dessutom behöver de regler som förhindrat många företag från att söka och/eller bli beviljade justeras.

–Senarelagd tidpunkt för återbetalning av skatter som företagen fått anstånd på, säger Jonas Siljhammar.

 Sedan i mars när besöksnäringen över en natt tappade sina affärer, har ni jobbat stenhårt med att hjälpa era medlemmar, påverka politiker och få fram era budskap i medierna. Hur har din syn på krisen förändrats fram till idag? 

– Allt förändrades den 11 mars. Krisen slog till med sådan oerhörd kraft och har fortsatt hålla i stort sett hela besöksnäringen i ett järngrepp. Och än är det inte över. Nu blir effekten av att människor arbetar hemifrån, med färre möten och konferenser och tappet av utländska turister att vi går en oerhört mörk höst till mötes. Tyvärr får många av de som drabbades hårdast tidigt, även det fortsatt tungt framåt – de som gick rätt in i krisen när 500-gränsen kom.

– På Visita har vi arbetat hårt med rådgivning, påverkansarbete och mediabearbetning. Det finns tider då vi knappt lämnade kontoret.

Vad är det viktigaste som Visita har åstadkommit i den här krisen? 

– Att vi lyckats mobilisera hela vår personalstyrka och trots det enorma trycket under våren kunnat ge våra medlemmar mycket god service. Jag är dessutom stolt över att vi lyckats komma ut i media och för vårt väl underbyggda påverkansarbete som lett till att stödåtgärderna anpassats bättre till vår näring. Vårt påverkansarbete hade stor effekt på systemet med korttidspermitteringar och vi tryckte på för att omställningsstödet skulle införas och förlängas. Dessutom spelade vårt arbete stor roll för att det öppnades upp för resande i Sverige under sommaren.

Vilka frågor har du top of mind? 

– Att med tydliga fakta få våra politiker att förstå att vi är mitt i krisen och samtidigt vara aktiv i diskussioner kring  stimulansåtgärder framåt. 50-regeln måste justeras, jag förstår det krångliga i teknikaliteten, men även om det har med lagändringar att göra är vi i en unik situation och då måste de vara beredda att ta till unika åtgärder. Politiker måste ta ansvar för hälsa och företagens fortlevnad parallellt, liksom för att vi får regler som träffar rättvist.

Vad säger du till de ledande politiker du möter? 

– Jag försöker på ett faktabaserat och strukturerat sätt beskriva verkligheten som den är, för att få dem att fatta rätt beslut. De vet hur viktiga vi är för jobb och integration och vi gör extremt mycket media.

Hur vill du att de agerar? 

– Jag vill att de ser över restriktionerna så att vi kan öppna upp Sverige och få hjulen att snurra på ett säkert sätt.

Och motsvarande: Vad säger du till medlemmar?

– Jag förklarar hur vårt arbete går till, att vi försöker jobba för åtgärder, lättnader och stöd som kan hjälpa näringen. Att vi har ett gott samarbetsklimat med politiken som vi värnar. Och jag berömmer dem för deras ansvarstagande. Utan en ansvarstagande besöksnäring hade vi riskerat fler och hårdare restriktioner som hade slagit ännu hårdare mot näringen.

Restauranger och hotell i storstadskärnorna har tagit en hård smäll under corona. Från att ha varit givna destinationer som lyft en krisande handel. Vad riskerar krisen att få för långsiktig effekt på stadskärnorna? 

– Våra medlemmar har ju spelat en allt viktigare roll för levande stadskärnor – och de kommer förhoppningsvis att fortsätta göra det – men många av dem riskerar att slås ut. Ju större städer, desto mer drabbade är de. Nu hotar hemarbetandet att slå ut de som är beroende av oss som annars jobbar i centrum.

Förstår människor vad det skulle innebära?

– Jag hoppas det, men ibland känns det som att det skulle krävas tomma lokaler med papp för fönstren innan det blir tydligt. Där vill vi inte hamna för då är det för sent.

Vad krävs för att besöksnäringen i stadskärnor ska överleva? 

– Att människor återkommer till sina arbetsplatser är centralt. Dessutom behöver restriktionerna fortsätta att lättas. De slår hårt mot näringen, inte minst mot till exempel nattklubbar, mässor och nöjesparker. Alla event och evenemang stoppas helt. Det blir en nedåtgående spiral.

Hur nöjd är du med resultatet av hyresrabatterna?

– Jag är jättebesviken. Det var fel att ge fastighetsägaren nyckeln till vem som skulle få rabatt. Ett obligatoriskt system hade varit så mycket bättre. Jag välkomnade rabatten för den hade träffat dem som har det sämst och jag skulle gärna se ett bättre system för detta.

Vad tycker du i övrigt om de politiska insatser som gjorts för näringen?

– Även om det tog lång tid innan de var på plats så fattades besluten i ett bra tempo. Och eftersom man var förhållandevis snabb så räddades en del. När företagen vet att åtgärder kommer då håller de kämpaglöden uppe. Så jag välkomnar de stöd som kommit, även om de inte varit perfekta i alla delar. Men krisen är inte över!

Nöjesparkerna står alltjämt stängda, med enorma förluster för destinationer som Göteborg och Stockholm som följd. Hur ser du på det beslutet idag?

– Det är beklämmande att man bara sa ”nej, det går inte” istället för att titta på möjligheter när parkerna så tydligt presenterade en plan och parker öppnade i hela Europa. När politiken ser att lagen slår så orättvist måste man anstränga sig och hitta lösningar.

Skulle du vilja att näringen och livet ”studsar tillbaka” till hur det var 2019, eller har du en annan målbild?

– Idag har många medlemmar indirekt näringsförbud och det är ingen bra situation att verka i. Så ja, jag skulle absolut vilja att vi studsar tillbaka till den jobb- och tillväxtmotor som vi var, till en plats där vi kan bedriva och utveckla våra verksamheter.

Tror du att det kan komma något positivt ur det här för besöksnäringen – och i så fall vad?

– Det har kommit fram kreativa lösningar som är här för att stanna. Och jag tror att erfarenheten påskyndar digitaliseringen och hållbarhetsarbetet – och att fler svenskar har sett fördelar med att semestra i vårt vackra avlånga land. Man kan se möjligheten att förlägga en del av sin semester i Sverige och det är ju positivt för både oss och klimatet.

Besöksnäringen har fått mer uppmärksamhet än någonsin tidigare i och med krisen – vad kan det komma för gott ur den uppmärksamheten?

– Ja, det har satt oss på kartan. Jag har aldrig tidigare haft så mycket politiska kontakter och så mycket direktkontakt med partier och stort intresse från media som idag. Det har vi nytta av imorgon också. Tyvärr var det av fel anledning, men ändå bra att ljuset riktades mot vår näring. Det är uppenbart nu hur många medarbetare den omfattar och hur många som drabbas.

Vilken är den viktigaste lärdomen som företag i besöksnäringen kan ta av coronakrisen?

– Det är mycket olika mellan företagen, men generellt att saker kan ändras väldigt fort – att man har insikten med sig när man satsar framåt att man kan bli drabbad och behöver vara beredd på det.

På vilket sätt tror du att den internationella bilden av Sverige har förändrats?

– Jag tror att den gått upp och ner under hela pandemin, och riskerar att fortsätta att göra det. Företag som är verksamma i flera länder uppskattar att politiken är konsekvent och inte ändrar sig från vecka till vecka. Många andra länder har skiftat medan vi har valt halvöppet. Men det är för tidigt att sia om vad Sverigebilden blir. Det som dock drabbar oss hårt är de stängda gränserna.

Vad skulle du räkna som en reell framgång? 

– Att läget i Sverige har blivit så pass bra att folk kan återgå till jobb på sina arbetsplatser och träffas under ordnade former på lite större event. En återgång till något mer normalt utan att riskera människors liv och hälsa. Besöksnäringen vill ju egentligen inte ha stöd – vi vill driva våra företag.