Annons

Eva Östling: ”Arbetsförmedlingen måste öka takten!”

zoom
NYHETER. Snabbspåret för kockar har inte gått så snabbt. Nu presenterar Arbetsförmedlingen en rapport som ger Visita rätt i sin kritik. Samtidigt presenteras en åtgärdsplan. 
Annons

För drygt ett år sedan drog Arbetsförmedlingen, AF, tillsammans med Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF, igång snabbspåret för kockar för att validera nyanländas kunskaper och på så sätt slussa dem snabbare in på arbetsmarknaden.

Men allt för få personer har blivit validerade, menar Visita och HRF som under året som gått har invänt bland annat mot att det saknats samordning inom AF, att det inte funnits lämpliga sökande i de orter där validering finns och att informationen till arbetsgivarna varit bristfällig.

Nu bekräftar AF i en rapport att olika problem hämmar snabbspåret. När det gäller kockar instämmer AF i att antalet valideringar måste öka.

För att komma till rätta med problemen ska AF bland annat ha färre och tydligare kontaktpersoner gentemot parterna och erbjuda återkommande lägesrapporter och uppföljning. För att hitta fler lämpliga kandidater kan de vidga sökområdena geografiskt.

Orimligt lång väntan

Visitas vd Eva Östling menar att besöksnäringen satsat både tid och pengar på att bygga upp en modell för validering och står beredda, men att AF skickar in för få personer i systemet.

– Ett annat problem är att de som inte klarar valideringen inte omedelbart får den kompletterande utbildning som behövs, något som borde vara mycket enkelt att lösa, så att det inte uppstår en lucka mellan påbyggnad och själva valideringen. Den luckan kan i dag bli mer än sex månader lång.

Företagen står beredda

Enligt besöksnäringens utbildningsråd, UHR, har cirka 75 personer tagits emot för validering inom snabbspåret för kockar sedan i mars 2016. Samtidigt har UHR utbildat 40 yrkesbedömare på olika företag inom besöksnäringen.

– Näringen har tillsammans med facket tagit ansvar för valideringssystemet. Det har kostat både tid och pengar. Vi är beredda. Arbetsförmedlingen måste öka takten. Vi behöver kompetensen nu! säger Eva Östling.

Hur många nyanlända vars validering lett till anställning har Besöksliv inte kunnat få uppgifter om från AF.