Annons

Eva Östling: ”Det är skillnad på ställe och ställe”

zoom Visitas vd Eva Östling
Visitas vd Eva Östling
KOLUMN. Företagen i besöksnäringen spelar en allt viktigare roll för jobb och integration på den svenska arbetsmarknaden. Sedan 2007 har vart femte jobb på den svenska arbetsmarknaden skapats i företag i vår näring.
Annons

Om det, etableringen av snabbspåren och arbetsmarknadsutbildningarna talade jag med Arbetsförmedlingens generaldirektör för ett par veckor sedan. Tyvärr diskuteras det dock allt för sällan hur fler jobb kan skapas. Bara att det måste skapas fler – för att förbättra integrationen, få fler ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och för att hålla hela Sverige levande.

Fler jobb skapas inte av politiker men kan stimuleras av politiska beslut. Beslut som skapar förutsättningar för företag att växa och utvecklas. Därför önskar jag att fler ger sig in i debatten kring hur fler jobb skapas. Vi behöver fler företagare från små, mellan och stora företag som berättar om hur fler jobb kan skapas just i deras företag. Det är en viktig diskussion vi gemensamt måste ta för att fler jobb ska bli verklighet. Men även för att jobb och integration är en fråga som vi har ett gemensamt ansvar för att lösa.

Lika viktigt är att du, oavsett i vilken roll du läser detta, ser att dina val påverkar företagens förutsättningarDu har makt att påverka vilken arbetsmarknad vi ska ha genom ditt val av restauranger, hotell, campingar och andra besöksnäringsföretag. Det är nämligen skillnad på ställe och ställe.

Seriösa företag betalar skatter, avgifter och avtalsenliga löner och tecknar försäkringar för sina medarbetare. Oseriösa konkurrerar med löner som är under rimliga nivåer och betalar inte försäkringar som skyddar sina medarbetare och gäster. Dessa företag kan ta låga priser på bekostnad av arbetsmiljö, goda arbetsförhållanden och sund konkurrens.

Vilken arbetsmarknad vi får påverkas alltså av vilka företag du väljer att gynna. ”Det är skillnad på ställe och ställe” är en kampanj Visita driver för att uppmärksamma dig på din möjlighet att ta ansvar som konsument. Det är en kampanj för seriöst företagande.

Under politikerveckan i Almedalen och under resten av året kan du aktivt välja att gynna en seriös tillväxt som bygger på företag som betalar skatter och avgifter, betalar avtalsenliga löner, tecknar försäkringar för sina anställda och som följer branschens etiska regler. Något som självklart är viktigt och positivt för dig som gäst på en restaurang, ett hotell, en camping eller i skidbacken senare i år. Du kan göra ett medvetet val och välja företag som är medlem i Visita. Du identifierar företaget genom Visitas märke på dess entrédörr eller söker på visita.se.

Kom ihåg: Det är skillnad på ställe och ställe!