Annons

Eva Östling: ”Regeringen tror inte på sitt eget förslag om flygskatt”

zoom Visitas Eva Östling ser sänkningen som ett bevis på att regeringen inte tror på sitt eget förslag om flygskatt.
Visitas Eva Östling ser sänkningen som ett bevis på att regeringen inte tror på sitt eget förslag om flygskatt.
NYHETER. USA och Turkiet får rabatt på den svenska flygskatten efter klagomål. Regeringens omarbetade förslag till den kritiserade skatten väcker reaktioner. ”Att regeringen nu sänker flygskatten för länder som klagat på för höga nivåer visar tydligt att regeringen inte själva tror på skatten som en del av lösningen på klimatproblematiken”, säger Visitas vd Eva Östling.
Annons

De senaste turerna kring flygskatten skapar förvirring. I det omarbetade förslaget sänks avgifterna för resor till USA och Turkiet. Skatten på resor till Turkiet sänks från 280 till 80 kronor – samma nivå som för resor inom EU. Resor till USA och Kanada beskattas med 280 kronor i stället för den ursprungligen föreslagna nivån 430 kronor.

Enligt TV4 Nyheterna har skatten sänkts efter klagomål från de bägge länderna.

– Vi gör en sammanställning av de olika effekterna på samhällsutvecklingen, säger finansmarknadsminister Per Bolund som förklaring till sänkningen.

”Drabbar Sverige negativt”

Vid sidan om klimatfrågan väger regeringen in ”andra aspekter” när skatten utformas, enligt Per Bolund.

Visitas Eva Östling ser sänkningen som ett bevis på att regeringen inte tror på sitt eget förslag om flygskatt. Om regeringen ser skatten som en effektiv åtgärd för att minska belastningen på klimatet skulle det aldrig gå att förhandla ner den, anser Visita.

– En flygskatt kommer drabba Sverige negativt och den är inte lösningen på klimatfrågan, säger Eva Östling, i ett pressmeddelande.

Kritik mot förslaget kommer även från flygbranschen.

– Det är märkligt och ganska anmärkningsvärt, säger Svenskt Flygs generalsekreterare Anna Wilson.

– Först beslutar man om de här avståndskriterierna. Sedan är det första man gör att frångå dem utan att närmre förklara varför, säger hon till TV4 Nyheterna.

Trots kritik från flera remissinstanser har regeringen valt att gå vidare med flygskatten. Förslaget är en del av budgeten som regeringen lägger fram i höst.

Förnya stort med smått – nu ska inredningen vara flexibel

Förnya stort med smått – nu ska inredningen vara flexibel

En rådande trend på dagens caféer och restauranger är behovet av flexibilitet. Det ska var enkelt att flytta runt inredning. Man ska kunna sitta ensam eller i stor grupp. Samtidigt som det helst ska kännas hemtrevligt. ...