Annons

Farlig körning av snöskoter ökar

zoom Många förare tycker att friåkning i avgränsande områden kan vara en bra lösning.
Många förare tycker att friåkning i avgränsande områden kan vara en bra lösning.
NYHETER. Hela tre av tio snöskoterförare kör oftare utanför markerade leder i dag jämfört med för några år sedan. Det visar en ny undersökning som Nationella Snöskoterrådet gjort.
Annons

– Åkning utanför snöskoterlederna lockar allt fler. Att svepa fram över orörda vidder kan ge en frihetsupplevelse, men körning utan omdöme kan ge upphov till störningar för människor och djur och skador på naturen. Resultaten av vår enkätstudie kan tolkas som att ett fåtal ovarsamma snöskoterförare förstör för flertalet, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Svensk lagstiftning mer tillåtande

Jämför man med Norge och Finland så är Sveriges lagstiftning mer tillåtande när det gäller snöskoterkörning utanför leder, så kallad friåkning.

Undersökningen visare vidare att nära sju av tio anser att allt fler missbrukar möjligheten till friåkning och att det förstör för dem som sköter sig. Många är positiva inställda till att friåkning styrs till mer avgränsade områden.

Sedan en tid tillbaka har det diskuterats om friåkningen bör begränsas mer även i Sverige. I Funäsfjällen har man tagit ett sådant initiativ lokalt. Där tillåts friåkning bara inom två avgränsade områden, i övrigt råder ett generellt förbud.

Positiv till avgränsad körning

Många skoterförare verkar se positivt på denna typ av lösningar. Sex av tio i undersökningen instämmer helt eller delvis i påståendet ”jag är positiv till initiativ där friåkning styrs till avgränsade områden”. Tre av tio instämmer inte i påståendet. 

– Merparten av skoterförarna tycks vara öppna för lösningar som skyddar fler känsliga områden från friåkning än vad som är fallet i dag. Genom att göra särskilt anvisade områden attraktiva kan belastningen på andra områden minska, säger Per-Olov Wikberg.

Undersökningen är en webbaserad enkätstudie som genomfördes från oktober till december 2015. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med bland andra länsstyrelserna i fjällänen, LRF samt Snöskotermagasinen Snowrider, Snowmobile och Tidningen Snöskoter. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet.