Annons

Fler i rätt jobb efter Yrkeshögskolan

zoom Allt fler YH-elever på hotell-, restaurang- och turismutbildningar får jobb i sin bransch. Foto: Colourbox
Allt fler YH-elever på hotell-, restaurang- och turismutbildningar får jobb i sin bransch. Foto: Colourbox
NYHETER. Andelen YH-elever på hotell-, restaurang- och turismutbildningar som får jobb i sin bransch ökar. Det visar en rapport från Myndigheten för yrkeshögskolan.
Annons

När Myndigheten för yrkeshögskolan publicerar ny statistik gällande YH-studerandes inträde på arbetsmarknaden pekar siffrorna, som hämtats från SCB, uppåt. De visar att allt fler som läst på yrkeshögskola får rätt jobb efter examen.

Detta gäller även för utexaminerade elever på hotell-, restaurang- och turismutbildningar. Andelen utexaminerade i jobb ett år efter examen ökade från 86 procent 2018 till 91 procent i år. Av de som tog examen 2018 har 49 procent fått jobb inom sin egen bransch, en ökning med tre procentenheter jämfört med de som gick ut 2017.

–Har man gått på hotell, restaurang, och turism så har andelen som fått jobb inom motsvarande bransch procentuellt sett ökat, vilket är bra. Att korrelationen är hög mellan arbete och det man har utbildat sig till är viktigt, säger Visitas HR- och utbildningschef Peter Thomelius.

Generellt ökar därmed kvaliteten på kompetensen hos medarbetarna, menar Peter Thomelius.

–Ju fler som går utbildningarna och ju fler som kommer i rätt jobb innebär en högre kompetensnivå. Det är väldigt positivt, Yrkeshögskolan som har hög näringslivsanknytning med ett stort inslag av praktik spelar en viktig roll för att kompetenshöja och utveckla näringen, säger han.

Läs mer YH-statistik här.