Annons

”Arbetsgivaravgiften hindrar företag att anställa”

zoom
"Viktigt för företagens förmåga att anställa", säger Visitas vd Jonas Siljhammar. Foto: Visita/Colourbox
NYHETER. Sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga 2007 ledde till betydligt fler nya jobb än vad som tidigare presenterats, visar ny forskning. ”Sänkta skatter på att ha anställda är viktigt för fler jobb och ökad integration, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.”
Annons

Arbetsgivaravgifterna är en het valfråga för besöksnäringen. Efter att Alliansens sänkningar 2007 och 2009, enligt tidigare utvärdering inte uppvisat önskade effekter, höjdes avgiften igen av Socialdemokraterna i juni 2016.

Men nu visar ny forskning att sänkningen av arbetsgivaravgifterna gav betydligt bättre resultat för företagen än vad man tidigare sett.

Inte tittat på hela bilden

Av en rapport som presenteras av Handelns Utredningsinstitut, HUI framgår att den tidigare utvärdering som gjorts av den sänkta arbetsgivaravgiften för unga 2007 inte tittade på samtliga effekter av reformen.

Enligt HUI har tidigare forskning endast undersökt sysselsättning bland den grupp som direkt berördes. Men det utrymme som den minskade arbetskraftskostnaden skapade användes också till att anställa äldre. Totalt innebar reformen därmed att över 16 000 nya jobb kunde erbjudas, och inte som tidigare utvärdering av IFAU har pekat på, mellan 6 000 och 10 000.

”Utifrån våra resultat uppskattar vi att reformen ledde till cirka 16 400 nya arbetstillfällen, vilket indikerar att den totala sysselsättningseffekten av reformen tidigare har underskattats”, står att läsa i HUIs rapport.

”Det måste till en sänkning för fler jobb”

Jonas Siljhammar, vd på Visita kommenterar de nya forskningsresultaten:

– Sänkta skatter på att ha anställda har effekt på företagens förmåga att anställa. Sveriges höga arbetsgivaravgift stoppar företag från att växa och att anställa och det måste till en sänkning för fler jobb och ökad integration, säger Jonas Siljhammar.

Enligt rapporten anställde de företag med stor sänkning av arbetskraftskostnaderna fler till följd av sänkningen jämfört med de företag som fick små sänkningar eller ingen sänkning alls.

– Sverige behöver reformer för fler jobb och att sänka skatten på arbete väsentligt, där arbetsgivaravgiften är en stor del, har stor effekt. Det gäller inte minst i den personalintensiva besöksnäringen som med rätt politik har potential att växa och skapa fler arbetstillfällen i hela Sverige, säger Jonas Siljhammar.

Läs hela rapporten HÄR.