Annons

Fler uppmanar till förlängning av omställningsstödet

zoom Även Stockholms Handelskammare anser att en förlängning<br />
 av omställningsstödet är nödvändig. Foto: Colourbox
Även Stockholms Handelskammare anser att en förlängning
av omställningsstödet är nödvändig.
Foto: Colourbox
NYHETER. Befintliga stödåtgärder räcker inte. Bland annat behövs ett förlängt omställningsstöd för att företag i besöksnäringen ska kunna överleva de närmsta åren. Det skriver Stockholms Handelskammare i en debattartikel.
Annons

Pandemin har som bekant inneburit ett särdeles hårt slag mot den svenska besöksnäringen, som sysselsätter närmare 200 000 personer och bidrar till cirka 2 procent av Sveriges BNP. En industri som innan pandemin frodades. Tillsammans med flera andra aktörer har Visita kämpat för att olika typer av stödåtgärder och undantagsregler ska införas.

Stockholms handelskammare, med Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef, och Stefan Westerberg, chefsekonom, i spetsen, lyfter nu fem åtgärder som ska verka på längre sikt för besöksnäringen. Dessa formuleras på DN debatt 3 september och de skriver att:

”Det är sannolikt att det blir ytterligare ett antal svagare år där företag och jobb i högre grad kommer att behöva förlita sig på svenska kunder, vilket gör det motiverat att stärka köpkraften i dessa grupper.”

Den första föreslagna åtgärden går ut på att förlänga och förenkla det befintliga omställningsstödet. Man menar att stödet i sig är bra, men att det har misslyckats att nå ut ”på grund av dess konstruktion”. De näringar som till stor del är beroende av utländska besökare har fått se sin huvudsäsong gå om intet, vilket drabbar dem synnerligen hårt.

Liksom Visita har påvisat upprepade gånger behövs en förlängning och förenkling av omställningsstödet, med argumentet att det skulle hjälpa dessa företag att överleva till dess att nivån av utländska besökare når ett normalt läge.

Övriga åtgärder som lyfts fram i debattartikeln är att stärka hushållens köpkraft genom lägre skatt på arbete, att upprätthålla hushållens köpkraft genom att avskaffa det skärpta amorteringskravet på bostäder, att förstärka arbetet med att etablera fler direkta flyglinjer till Sverige samt att växla upp den internationella marknadsföringen av Sverige.