Annons

Forskaren: ”Det lokala har blivit viktigare i krisen”

zoom Forskaren Josefine Östrup Back tror att det blir ännu viktigare att skapa<br />
 upplevelser som knyter an till det som är nära. Foto: Kennet Ruona
Forskaren Josefine Östrup Back tror att det blir ännu viktigare att skapa
upplevelser som knyter an till det som är nära.
Foto: Kennet Ruona
NYHETER. Josefine Östrup Backe, som har forskat på kulinarisk turism är en av de nominerade till BFUFs utmärkelse Årets Ciceron i besöksnäringen.
Annons

Den 25 november utser BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, för andra året i rad Årets Ciceron som premierar forskning om besöksnäringen. Josefine Östrup Backe heter en av de fem nominerade till utmärkelsen. Hon är nominerad för sin forskningsstudie med titeln Enacting ”the local” in culinary tourism. A study of culinary actors and their practices.

 – Det känns jättekul att vara nominerad. Dels kul att min forskning blir uppmärksammad, men också mer övergripande för branschen att det uppmärksammas den här typen av insatser och perspektiv från forskning. Det behövs mer samverkan mellan forskning och besöksnäringen. Eller ja, alla branscher – att man tar vara på den forskning som produceras.

Berätta, vad går din studie ut på?

– Jag har studerat hur föreställningen om ’det lokala’ används för kulinarisk turism. Det är turism som huvudfokus, men berör även landsbygdsutveckling och platsutveckling. Men sedan när man använder mat för att utveckla en plats är det inte alltid bara riktat mot turism utan även mot de som bor där och använder området.

Är kulinarisk turism ett specialintresse?

– Ja, jag är lite av en matnörd själv och trivs med att både resa och äta – att hitta udda ställen för annorlunda matupplevelser.

– Sedan har jag en samhällsvetenskaplig utbildning, med turism som en inriktning. Så det har alltid funnits ett intresse att studera turism.

Vad har hänt på området sedan du började studera det?

– När jag började att doktorera så var just det att använda lokal mat för att lyfta platser inte så vanligt. Det har det blivit på senare år men i början var det många som tyckte att det var udda att jag höll på med mat som verktyg för turism. Om man tittar på branschen så är detta något som verkligen har exploderat senaste 5–10 åren.

Vad är målet med din forskning?

– Jag tycker att det är intressant att titta på ett fenomen ur olika vinklar, och det är därför jag har valt att fokusera flera nivåer när man pratar matturism. Både på det lokala utifrån aktörerna själva, men även hur det förhåller sig till samhället runt omkring – regioner, det nationella, politiska strategier. Om man tittar på det ur flera perspektiv så finns möjligheten att skapa en större förståelse för hur olika fenomen hänger ihop.

Hur kan din forskning främja besöksnäringen?

– I och med att jag belyser det ur flera vinklar tror jag att man kan skapa dels större synlighet kring vad vi egentligen menar när vi pratar om ”lokalt” och ”närodlat”. Man tar lite för givet att det är något som är bra, gör gott och är rätt, det är den retoriken man ser. Om man börjar gräva lite i det så kanske det finns andra vinklar, det kanske inte är så självklart vad som är ”lokalt” beroende på vem man frågar.

Josefine Östrup Backe vill med sin forskning synliggöra hur man kommunicerar kring dessa saker i besöksnäringen och att det kan finnas olika tolkningar av samma fenomen beroende på vem man talar med.

– Hur man iscensätter det här med ”det lokala”, lyfter fram berättelserna om platsen, människorna bakom och så vidare. Man skapar ett sammanhang i turistupplevelsen genom att använda maten och föreställningen om ’det lokala’.

Finns det något i din forskning som kan vara relevant med tanke på den kris som näringen befinner sig i just nu?

– Det tror jag. Jan hann disputera i februari, precis innan krisen bröt ut. Men jag skulle säga att just det lokala och närturismen har blivit ännu viktigare i och med den här krisen. Därmed blir det ännu viktigare nu att titta på hur man kan skapa upplevelser som appellerar kring det som är nära.

Vad forskar du på just nu och framåt?

–  Jag är involverad i ett forskningsprojekt som finansieras av Formas, där tittar vi på hur konsumenters matkonsumtion digitaliserats under coronakrisen – hur konsumenter har förändrat sitt sätt att handla, laga och förtära mat. Min tanke är att jag vill fortsätta i det här spåret med turismutveckling och gärna knutet till mat, det finns mer att göra där. Allt som händer nu i samhället är jätteintressant, det visar bara att det lokala och det nära som upplevelse är jätteviktig del av besöksnäringen, säger Josefine Östrup Backe.