Annons

Forskning ska ge besöksnäringen ny kunskap om robotisering

zoom
NYHETER. BFUF satsar på att öka kunskapen inom hållbarhet och automatisering i besöksnäringen. Därför utlyser de forskningsmedel inom två teman: Grön omställning och robotisering.
Annons

– Båda frågorna är jätteviktiga för besöksnäringen. Vad det gäller den gröna omställningen gäller det hela samhället och givetvis även besöksnäringen, säger Stina Algotson, vd för Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond, BFUF.

Många företag är redan duktiga, de har varit tidigt ute och ligger i framkant. Men arbetet måste intensifieras precis som i alla andra branscher, menar hon.

– Vi har i dag inte jättemycket forskning kring det här och tänker oss ett fokus på företagen och de anställda i branschen.

Efterfrågan av effektivisering

Digitalisering och grön omställning går lite hand i hand, menar Stina. Och många företag i branschen är intresserade av hur automation och robotisering kan främja verksamheten. Att till exempel kunna få bort yrkesroller som är farliga eller där det lätt blir fel. Det är bättre att kunna lägga den tiden på annat i stället, som exempelvis kunden eller på andra kreativa utmaningar.

– Precis som i andra branscher vill man effektivisera. Vi känner att det finns en efterfrågan från både arbetsmarknads- och arbetstagarsidan, säger Stina Algotson.

Vilken typ av forskning handlar det om?

– Vi har två teman och öppnar upp och hoppas att vi får in bra förslag från akademin. Vi önskar ett fokus på företag och anställda och hur det kan främja företag och anställda i branschen.

– Över huvud taget tycker jag att mer forskning behövs inom besöksnäringen om man jämför med andra branscher. Där är branschen lite eftersatt.

Utmaningar och möjligheter

Forskning är kunskapsutveckling. Och de forskare som redan är inne på de områdena som utlyses behöver också vara intresserade av besöksnäringens utmaningar och möjligheter, menar Stina Algotson.

– Det finns mycket bra forskning inom klimat och miljö i Sverige och många är duktiga. Ju fler av dem som tittar på vår sektor desto bättre är det.

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

När Amet & Partners och italienska världsaktören La Bottega slår sina påsar ihop bildas en ny jätteaktör. AMEGA LAB har som mål att omdefiniera upplevelsen av bekvämligheter