Annons

Fortsatt kritik mot personalliggare

zoom
NYHETER. Skatteverket försvarar systemet med personalliggare men får mothugg av tre nationalekonomer:
”Vi kan konstatera att Skatteverket själva visar att personalliggare inte är ett effektivt system för att öka skatteintäkterna och därmed inte heller är samhällsekonomiskt försvarbart”, skriver ekonomerna i en replik till Skatteverket.
Annons

Ordväxlingen kring systemet med personalliggare går vidare. Skatteverkets egen utvärdering fick nyligen kritik i debattartikel i Svenska Dagbladet, skriven nationalekonomerna Sven-Olof Daunfeldt, Anton Gidehag och Niklas Rudholm, samtliga knutna till Handelns Forskningsinstitut.

I motsats till Skatteverket hävdar de att personalliggare inte minskar svartarbetet.

Men Skatteverket står på sig i en replik till ekonomerna.

”Skatteverkets analys visar att genomförda personalliggarbesök leder till en betydande genomsnittlig ökning av den rapporterade lönesumman bland besökta företag under besöksmånaden och månaderna efter”, skriver Skatteverkets analyschef Eva Samakovlis och analytikern Nikolay Angelov i inlägget.

Nu hävdar de tre ekonomerna att Skatteverket drar felaktiga slutsatser:

”I sin replik väljer Skatteverket att lyfta fram resultat som visar att kontrollbesöken i bygg- och restaurangbranschen har ökat de inrapporterade lönesummorna för de företag som haft kontrollbesök. Detta är dock inte en effekt av personalliggarsystemet, utan en effekt av just kontrollbesöken. Resultaten kan inte generaliseras till alla företag som har personalliggare eftersom Skatteverket väljer att kontrollera de företag där de misstänker att lönerapporteringen inte är korrekt.”, skriver de i en slutreplik till Skatteverket.

De hårt kritiserade reglerna om personalliggare i restaurangbranschen infördes 2007. Syftet vara att motverka svartarbete. Den som driver en restaurang måste enligt reglerna varje dag anteckna vilka som är verksamma i lokalerna och när de är där. Skatteverket har rätt att genomföra inspektioner på arbetsplatserna och döma ut straffavgifter ifall reglerna inte följs.

Hösten 2018 drog Skatteverket igång en utvärdering av personalliggarens effekter och det är slutsatserna där som fått kritik av ekonomerna.

Läs mer om debatten här:

Ekonomer dömer ut personalliggare

Skatteverket: ”Svartarbetet minskar avsevärt”

Personalliggare är inte ett effektivt system

Skatteverket borde erkänna att de hade fel