Annons

Gävle kommun vill öka kunskapen om naturturism  

zoom Malin Lindqvist, Destinationsutvecklare och Johan Tunhult, projektledare, föreningen Gästriklands Besöksnäring. Foto: Albin Bogren/Privat
Malin Lindqvist, Destinationsutvecklare och Johan Tunhult, projektledare, föreningen Gästriklands Besöksnäring. Foto: Albin Bogren/Privat
NYHETER. Med anledning av pandemin beviljade Tillväxtverket nyligen 16 miljoner kronor till projekt som ska utveckla och ställa om besöksnäringen runt om i landet. Bland mottagarna finns Gävle kommun – som vill utveckla och öka kunskapen om naturturism i skyddad natur.  
Annons

Pandemin har ritat om den globala semesterkartan och det är just för att ställa om till nya förutsättningar som Tillväxtverket, på uppdrag av regeringen delar ut projektpengarna –  sammanlagt 16 miljoner till 16 kommuner, destinationer och regioner runt om i Sverige.

 I Gävle kommer pengarna att användas till att skapa ett affärsutvecklingsprogram som möjliggör hållbara verksamheter inom naturturism.

– Vi vill kunna ge både nya och befintliga aktörer förutsättningar att starta och driva kommersiella och hållbara verksamheter inom naturturism, säger Malin Lindqvist, Destinationsutvecklare på Gävle kommun.
Hur ska pengarna fördelas mellan olika verksamheter och vilka verksamheter handlar det om? 

 –  Affärsprogrammet kommer att rikta sig både till företag som redan bedriver verksamhet inom naturturism och till nya potentiella aktörer. Även till företag som inte bedriver direkt verksamhet inom naturturism i skyddad miljö men som vill paketera med företag som gör det.

Hur mycket pengar fick ni?  

– Projektet tilldelades 1.394.190 kronor.

Vad hoppas ni att projektet ska leda till?  

– Vår målsättning är att öka kännedomen om vilka möjligheter som finns för företagare att bedriva naturturism i skyddade miljöer. En konkret målsättning är också att proaktivt hitta 15 deltagande aktörer för pilotomgångar i utvecklingen av affärsutvecklingsprogrammet samt att skapa 10 bokningsbara naturturismprodukter.

Varför är det viktigt att satsa på naturturism? 

– Det finns fler anledningar, dels ser vi att det finns en stor potential för naturturism i Gästrikland, utöver detta ser vi ett ökat intresse för att uppleva och betala för unika naturupplevelser vilket även Visit Swedens rapport kring naturturism visar.

Under projekttiden som ska slutrapporteras i maj nästa år samarbetar samtliga fyra Gästrikekommuner (Gävle, Sandviken, Ockelbo och Hofors) med den lokala besöksnäringsföreningen samt med Länsstyrelsen Gävleborg. Genomförandet kommer att hanteras av Gästriklands Besöksnäring Ek Förening, som hoppas kunna sprida sin kunskapen från Gävle till andra destinationer:

– Vi ser fram emot att sprida affärsutvecklingsprogrammet till andra som vill utveckla naturturismprodukter i skyddad natur. Spridningen kommer bland annat att ske i de nätverk som alla deltagande organisationer har tillgång till via Tillväxtverket, säger Johan Tunhult, projektledare, föreningen Gästriklands Besöksnäring.