Annons

Glöm inte 40 plus: ”Äldre är vip!”

zoom Kim Walker påminner om vikten att åldersanpassa besöksnäringen för de köpstarka kunderna som passerat 50 har.
Kim Walker påminner om vikten att åldersanpassa besöksnäringen för de köpstarka kunderna som passerat 50 har.
NYHETER. Det finns en stor potentiell kundgrupp som många glömmer bort: De som passerat 40. Det påminner Kim Walker om. Han hjälper hotell, restauranger och övrig besöksnäring att ställa om till en åldersneutral profil.
Annons

Kim Walker vaknade en morgon, klev upp och ställde sig framför spegeln. 

– Jag tittade mig i spegeln och såg – exakt samma person som dagen innan, säger Kim Walker.  

Men något hade hänt honom under natten. Han hade fyllt 50 år. Med en lång karriär inom marknadsföring bakom sig var han van vid att arbeta utifrån ett ungdomligt perspektiv. Nu ingick han inte längre i den målgruppen. 

– Jag hade varit besatt av ungdom i 30 år, insåg jag. Och inte bara jag, det gäller all marknadsföring. 

Potential hos köpstarka kunder

Det Kim Walker också insåg var vilken potential som fanns för de företag som visste att ta vara på de köpstarka kunderna som passerat 50. Världens befolkning har aldrig varit äldre än i dag. 

– Det åldrande vi ser i dag saknar motstycke i mänsklighetens historia, enligt FN. 

De äldre reser gärna och har i många fall en stark ekonomi. Kinesiska femtioplussare exempelvis, är en grupp som inom några år kommer att utgöra 350 miljoner personer. I dag står gruppen för 39 procent av utlandsresorna från landet – men för hela 66 procent av de pengar som kinesiska resenärer spenderar utomlands. 

Äldrevänlig profil

I dag driver Kim Walker det Singaporebaserade konsultbolaget Silver, som hjälper bland annat besöksnäringen att ställa om till en mer äldrevänlig profil. Helt avgörande är att känna till de fysiska förändringar som för många kommer med ökad ålder, säger Kim Walker. Förändringen sker smygande. Redan vid 40 års ålder ser många av oss sämre. I USA uppger varannan person över 65 att de har någon form av hörselnedsättning. 

– 79 procent har någon gång lämnat ett etablissemang för att det var för högljutt. Som krögare är det viktigt att ta hänsyn till nedsatt hörsel och syn, och allt annat som hör till åldrandet. Men det gäller att man gör det smidigt: De flesta äldre blir avskräckta av att bemötas utifrån en stereotyp som går ut på att de skulle vara gamla och skröpliga. 

Vilken roll spelar den egna åldern i mötet med seniora gäster?

– De här insikterna kommer inte av sig själva. Yngre personal har ofta visat sig ha en negativ eller stereotyp uppfattning om äldre gäster, ofta med hänvisning till egna äldre släktingar. Därför är det viktigt att vägleda särskilt yngre medarbetare i de här frågorna.

App och analysverktyg

Tillsammans med kollegan Dick Stroud har Kim Walker skrivit boken ”Marketing to the ageing consumer – the secrets to building an age-friendly business”. De har också tagit fram en app och ett analysverktyg för att mäta äldrevänlighet. Faktorer som sittplatser i receptionen, belysningen av hissknappar och textstorleken på skyltar i korridorerna spelar in för poängsättningen. De potentiella fallgroparna är många, konstaterar Kim Walker. Vissa mer dråpliga än andra. 

– Vem kan exempelvis, utan sina glasögon, urskilja vad som är schampo och vad som är balsam i hotellduschen? 

Viktig grupp

För svensk del är seniora resenärer en viktig grupp, och en grupp som dessutom blir allt viktigare. Var femte resenär i Visit Swedens målgrupp för Sverigemarknadsföringen befinner sig i dag i slutet av arbetslivet, eller är redan pensionär. Fram till 2025 kommer den andelen att mer än fördubblas. Visit Sweden har dock valt att ta fasta på drivkrafter snarare än ålder. De har konstaterat att intressen, värderingar och drivkrafter är viktigare faktorer för semestervalet än ålder eller familjesituation. På det sättet är ålder bara en siffra.

– Dagens resenärer vill definieras av sina intressen och värderingar och mindre av sin ålder, säger Lena Gunnerhed, analyschef på Visit Sweden. Vi vill möta människor med semesterupplevelser som passar hela deras person och vi ser inga stora skillnader i vad äldre resenärer vill göra under besöket jämfört med genomsnittet. Rundresor i Sverige, att uppleva städer och att ta del av svensk kultur, tradition och livsstil står högst i kurs – oavsett ålder.

Många spelare har kommit tillbaka

Många spelare har kommit tillbaka

Efter pandemin har de spelande gästerna hittat tillbaka till Vegas och antalet nya spelare har ökat markant. I år har ungefär 30 000 nya spelare registrerat sig hittills och störst är ökningen bland 18–30-åringarna...