Annons

Hållbart på Djurgården

zoom När man är en så pass stor attraktion måste det långsiktiga<br />
 perspektivet alltid finnas i åtanke, säger KDIs vd Camilla Zedendahl. Foto: KDI
När man är en så pass stor attraktion måste det långsiktiga
perspektivet alltid finnas i åtanke, säger KDIs vd Camilla Zedendahl.
Foto: KDI
NYHETER. Djurgårdens restauranger ska bli mer hållbara. Under året ska restaurangpersonal att utbildas, få coachning, nätverka och utbyta idéer med varandra – i ett gemensamt krafttag för miljön och framtiden.
Annons

Den växande besöksnäringen står inför stora utmaningar när det kommer till hållbarhet. Samarbetsorganisationen Kungliga Djurgårdens Intressenter har därför inlett ett arbete tillsammans med nätverket Hållbara Restauranger, för att skapa rätt förutsättningar för att kunna verka än mer hållbart.

– Det är tydligt att just maten blir en allt viktigare del av besöksupplevelsen och en mer central del av besöksnäringen, och det är många som söker sig till Djurgården just tack vare det kulinariska. För oss är det otroligt viktigt att vara lyhörda för det och ut­ vecklas i samma takt, säger Camilla Zedendahl, vd för Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI.

Efter att ha genomfört en omfattande håll­ barhetsinventering hos medlemmarna – som inne­ fattar de flesta aktörer på Djurgården – har KDI kartlagt sina större påverkansområden. Med det som grund och med FN:s hållbarhetsmål som stöd drivs nu arbetet framåt i ett större strategiskt hållbarhetsarbete, där samarbetet med Hållbara Restauranger utgör en del.

– När man är en så pass stor attraktion och har en 400-­årig historia att bära måste det långsiktiga perspektivet alltid finnas i åtanke. Redan i dag har Djurgården ungefär 15 miljoner besökare per år och antalet ökar hela tiden. Därför måste vi jobba hållbart, klokt och miljömedvetet, säger Camilla Zedendahl.

Nätverket Hållbara Restaurangers koncept är att samla engagerade aktörer för att tillsammans driva branschen i en hållbar förändring. Förutom verktyg för nulägesanalys och en handlingsplan för hållbarhet möts deltagarna i nätverksträffar och workshopar för att djupdyka i teman som matsvinn, miljö och klimat, social hållbarhet och hållbar kommunikation. Dessutom kan de som vill få privat coachning för att komma i gång med arbetet i praktiken.

– Vi har formen och konceptet, medan KDI har engagemanget och medlemmarna. Det är en perfekt match, säger Julia Senninger, generalsekreterare på Hållbara Restauranger.

Samarbetet drogs i gång den 5 februari, och sammanlagt deltar 19 av KDI:s medlemsrestau­ranger. Medlemmarna kommer att få turas om att arrangera nätverksträffarna och på så sätt kunna visa hur de själva arbetar, samt bädda för en dialog och ett kunskapsutbyte.

– Det som är så häftigt är all kunskap som samlas på ett och samma ställe. Alla deltagare har saker som de är otroligt duktiga på samtidigt som det alltid finns mer att lära. Skapar man då förutsättningar för samtal så händer någonting; man kan hjälpa varandra framåt, säger Julia Senninger.

Att arbeta med hållbarhet är även ett sätt att locka den alltmer medvetna besökaren till Djurgår­den.

– Det är något som blir allt mer centralt och något folk reflekterar över och tycker är viktigt. Våra besökare förväntar sig att vi ska tänka och agera hållbart, säger Camilla Zedendahl.