Annons

”Hälften av företagen har tappat mer än 50 procent”

zoom
"Det är ett rejält tapp vi ser", säger Jörgen Nilsson på Visit Linköping & Co. Foto: Visit Linköping & Co
NYHETER. Stora omsättningstapp och färre arbetstillfällen. Besöksnäringen i Linköping har drabbats hårt av pandemin, visar en undersökning från Visit Linköping & Co. Men flera företag har också utvecklat nya affärsidéer – och nu finns stöd att söka för produktutveckling genom Kickstart Linköping.
Annons

I början av året genomförde Linköpings besöksnäringsbolag Visit Linköping & Co en enkät bland ett 100-tal företag i kommunen, inom branscher som hotell, restaurang och mötesanläggningar. De fick alla ge sin syn på hur coronapandemin har påverkat deras verksamhet under 2020. Drygt 80 procent uppgav att antalet gäster/kunder minskade och nära 83 procent att omsättningen minskade.

– Hälften har tappat mer än 50 procent i omsättning, och 54 procent har tappat mer än 50 procent av sina gäster/kunder. Så det är ett rejält tapp vi ser, säger Jörgen Nilsson, ansvarig för besöksnäring på Visit Linköping & Co.

Vinnare under sommaren

I likhet med hur det sett ut i övriga landet kunde Linköpings besöksnäring börja återhämta sig under sommaren och höstens början, innan den andra vågen slog till. Det finns också företag som sticker ut – 12 procent uppger att de har ökat sin omsättning under 2020.

– Det var många svenska besökare förra sommaren och därför var det en bra sommar för vissa säsongsföretag. Göta kanals största besöksmål, Bergs slussar, utanför Linköping lockade exempelvis folk även i somras. Aktörer kring den här typen av turistmål, som till exempel har glassförsäljning, minigolf och cykeluthyrning, har klarat sig bra.

Minskade arbetstillfällen

Till följd av företagens stora omsättningstapp har pandemin även haft stor påverkan på arbetstillfällen inom branschen. 52 procent av verksamheterna har minskat antalet heltidsanställda och av dem har över hälften mer än halverat personalen. 61 procent av företagen uppger att de har minskat antalet timanställda.

– Det är alarmerande att så många tvingats säga upp fast personal. Och nära 46 procent har dragit ner mer än hälften av sina timanställda. Besöksnäringen är en inkörsport till arbete för unga och dessutom en viktig motor för integration – så det här är väldigt olyckligt.

Stöd för produktutveckling

Flera företag, 38 procent, uppger att de har utvecklat en ny produkt under pandemin, till exempel utkörning/takeaway, kurser och digitala events. Tillsammans med Linköpings kommun har Visit Linköping & Co lanserat Kickstart Linköping som ska bidra till att hjälpa stadens besöksnäring på fötter igen. Företagen kan söka ekonomiskt stöd för utveckling av nya produkter och för större utvecklingsprojekt.

– Satsningen löper över 2021 och 2022. Det här är ett sätt att ta vara på tiden så att vi har bra produkter att erbjuda när det vänder, säger Jörgen Nilsson.