Annons

Hållbarhet och mångfald prioriterade frågor för Årets Kock

zoom Foto: Årets Kock/Samuel Unéus
Foto: Årets Kock/Samuel Unéus
NYHETER. Med nya ägare och nytillsatt styrelse står Årets Kock inför en spännande utveckling, både som tävling och som bolag. Nya styrelseordföranden Inger Myresten från Arla ser fram emot arbetet.
Annons

Årets Kocks nya styrelse, som presenterades tidigare i veckan, består av tre kockar och fyra personer från övriga näringslivet. Inger Myresten, marknadschef för Arla, blir ny styrelseordförande.

Hur känns den nya styrelsen?

– Det känns som att vi fått ihop en stark styrelse med bra balans mellan näringslivs- och kockerfarenhet.

Vad blir främsta fokus i erat arbete?

– Uppdraget för Årets Kock AB är att leda svensk gastronomi in i framtiden. Främsta fokus blir att se till att organisationen som ska driva det operativa arbetet framåt får de bästa förutsättningarna för att göra det.

Hur ska ni utveckla Årets Kock?

– Här måste vi skilja på Årets Kock som tävling och Årets Kock som bolag. Tävlingen har de två senaste åren genomgått en stor förändring som uppfattas som väldigt positiv av bland annat tävlande kockar. Denna utveckling kommer att fortsätta och ledas av vår tävlingsgrupp. Årets Kock som bolag ska också utvecklas, bland annat genom att vi ska driva fler initiativ som leder gastronomin och branschen framåt. Det betyder att bolaget ska driva mer än tävlingen Årets Kock, även om den kommer vara fokus för verksamheten.

Hur ska ni utöka verksamheten ytterligare?

– Vi har redan utökat verksamheten jämfört med för ett par år sedan. Till exempel re-lanserade vi Årets Kockelev tidigare i år, och genom det nya ägandet och den nya styrelsen vill vi intensifiera det arbetet. Årets Kock AB kommer också att driva fler frågor än bara själva tävlingen Årets Kock.

 Vilka är de stora utmaningarna med Årets Kock?

– Årets Kock står inför samma utmaningar som branschen i stort. Hur får vi fler att välja kockyrket och hur får vi en mer hållbar bransch med ökad mångfald? Detta är frågor som Årets Kock AB ska ta ett större grepp omkring och driva vidare så att vi gemensamt med övriga aktörer i branschen får till den förändring som vi alla vill se.

Årets Kock fick nya ägare i våras – hur kommer detta att märkas i tävling/ evenemang och kommunikationen kring dessa?

– Som ny ägarkonstellation är vi fast beslutsamma i att fortsätta utveckla Årets Kock som en gastronomisk plattform. Vi har vårt första styrelsemöte inom kort så detaljer får vi återkomma till. Förändringen av ägandet i bolaget kommer inte att påverka själva utformningen av tävlingen. Årets Kock är SM i professionell matlagning där målet är att kora Sveriges bästa kock.

Vårt stöd till det lokala näringslivet i Stockholm

Vårt stöd till det lokala näringslivet i Stockholm

Coronapandemin slår hårt på Stockholms näringsliv. Därför vill Stockholm Vatten och Avfall erbjuda en möjlighet till snabbare ändringar i avfallsabonnemang och lättnader i betalningsvillkor