Annons

Här är reglerna som ska förhindra coronaspridning på restauranger

zoom Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
NYHETER. Folkhälsomyndigheten gick idag ut med nya föreskrifter för att förhindra spridning av corona på restauranger och caféer. Här är vad som gäller.
Annons

Folkhälsomyndigheten publicerade idag nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer. Föreskrifterna börjar gälla onsdagen den 25 mars 2020.

De nya reglerna gäller för sådana verksamheter som omfattas av krav på anmälan enligt 11 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. De verksamheter som föreskrifterna gäller för är alltså till exempel. restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet.

 

Föreskrifterna innebär bland annat följande.

 

  • Verksamheter som omfattas av föreskrifterna ska som ett led i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare.

 

  • Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare och ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

 

  • Varje verksamhet ska säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till lokalerna.

 

  • Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra och får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.

 

  • Stående servering vid barer är inte tillåten.

 

  • Om det föreligger risk för smittspridning av covid-19 får smittskyddsläkaren efter samråd med kommunen besluta om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven i föreskrifterna.

 

Föreskrifterna innebär inte att det blir förbjudet att gästerna exempelvis beställer och hämtar sin mat och dryck i kassan och tar med den till ett bord eller från restaurangen som take-away. Det är också även fortsättningsvis tillåtet med bufféservering. Det som ska undvikas är trängsel och köer. Folkhälsomyndigheten skriver bland annat följande om detta på sin webb.

”Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer. Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.”

Visita har i nuläget ingen närmare information om tillämpningen av föreskrifterna, hur rutiner kan utformas, hur riskbedömningar ska ske eller lämpliga avstånd mellan gäster etc. Folkhälsomyndighetenarbetar med att så snart som möjligt ta fram vägledning och frågor och svar beträffande detta. När sådan ytterligare information finns tillgänglig kommer den omedelbart att publiceras på visita.se med hänvisningar till Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om de nya reglerna finns här:https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/nya-regler-for-restauranger-och-krogar/

Föreskrifterna och de allmänna råden i dess helhet finns här:https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/d06a3ffb2cfa4c8d8580e52ec954dfc2/folkhalsomyndighetens-foreskrifter-och-allmanna-rad-om-att-forhindra-smitta-av-covid-19-pa-restauranger-och-cafeer-mm.pdf