Annons

Här finns landets dyraste serveringstillstånd: ”Borde vara lika för alla”

zoom
"Det vore mer korrekt om avgifterna var lika för alla i landet”, säger Peter Sandberg på krogimperiet Let me be Frank i Västerås.
NYHETER. Västerås har landets högsta avgifter för ansökan av serveringstillstånd och den årliga tillsynen, 36 000 kronor. I den billigaste kommunen, Staffanstorp, kostar det bara 1 600 kronor.  "Det vore väl mer korrekt att avgifterna var lika för alla oavsett kommun", säger Peter Sandberg, delägare i koncernen Let me be Frank.
Annons

Det är en färsk rapport från Näringslivets regelnämnd som avslöjar de stora skillnaderna mellan kommunernas avgifter för ansökan av serveringstillstånd samt den årliga tillsynsavgiften, mer än 30 000 kronor. Trots att alkohollagen gäller i hela landet och prissättningen ska ske till självkostnadspris.

 

Första året kostar mest

Västeråskrögaren Peter Sandberg, som är delägare i det lokala krogimperiet som driver restaurangerna Frank, The Circus, Kajplats 9, Nya Hattfabriken och festvåningen Tullkammaren, kommer, är förvånad över skillnaderna.

– Det var nyheter för oss att det skiljde så mycket. Om man har för avsikt att driva en politik där alkohollagens regler skall gälla i hela Sverige vore det väl mer korrekt att även avgifterna förknippade med hela hanteringen var lika för alla oavsett kommun, säger han.

I rapporten listas kommunernas avgifter i två tabeller– en för ansökan av serveringstillståndet och en för den årliga tillsynsavgiften. Det är det första året som blir tyngst för krögaren, då bägge avgifter ska betalas. När Besöksliv sammanställt de två tabellerna visar det sig att Västerås stad är dyrast i landet med 36 000 kronor,  tätt följd av Hallstahammar på 35 000 kronor och Enköping 34 000 kronor.

 

”Tig och betala”

Det är den årliga tillsynsavgiften i Västerås som sticker ut, drygt 24 000 kronor om året. Det kan exempelvis jämföras med Göteborg den ligger på drygt 10 500 kronor. Även i närbelägna Hallstahammar och Enköping är den årliga tillsynsavgiften bland de högsta i landet, mer än 20 000 kronor per år. Stockholm har inte svarat på enkätfrågan om den årliga tillsynsavgiften, men i grannkommunen Sundbyberg ligger årsavgiften på 19 500 kronor.

Peter Sandberg och hans kolleger i Let me be Frank har dock aldrig diskuterat avgiftsnivån med Västerås stad.

 – Som med de flesta avgifter är regeln oftast ”Tig och betala”, säger han.

Magnus Edström, enhetschef för sociala enheten där serveringstillstånd ingår, försvarar Västerås höga avgifter.

 – Vår verksamhet finansieras helt av avgifter, inga skatteintäkter. Vi har en hög ambitionsnivå med tre heltidsanställda som arbetar med serveringstillstånd. Men vi har färre tillstånd i Västerås jämfört med andra städer i samma storlek, då blir summan för varje tillstånd högre.

Finns det planer på att sänka avgifterna?

 – Nej. Vi har ett rykte om att göra korrekta bedömningar och hålla hög kvalitet. Ska vi sänka avgifterna får skattebetalarna vara med och betala eller så får vi sänka ambitionsnivån. Men det är en fråga för kommunfullmäktige.

 

Tid för handläggning skiftar

 

Små kommuner har oftare lägre avgifter än de större. Men undantagen är många och det finns extremfall i de flesta län. Även handläggningstider skiftar stort, från 1 vecka till tre månader.

–Olikheterna är frustrerande och oacceptabla. Det som är positivt är att rapporten ger kommunerna svart på vitt hur det ser ut och incitament för att se över hur det fungerar i den egna kommunen. I förlängningen handlar det om kommunens attraktivitet för företagsamhet, säger Stefan Lundin, Avdelningschef för branschjuridik hos Visita.

I Västerås ligger handläggningstiden på 5 veckor, en rimlig tid tycker Peter Sandberg på Let me be Frank, som ändå uppfattar Västerås som en krogvänlig stad.

– Vårt centrum blev för något år sedan utsedd till ”Årets stadskärna”. Krogarnas kvalitetsnivå stiger stadigt och har en stor del ihop med handlarna i att Västerås blir till en mer levande stad att bo, verka och trivas i.