Annons

Här rustar man för rådande kockbrist – startar ny utbildning

zoom I Mjölby har en rektor tagit upp kampen mot ortens brist på kockar.
I Mjölby har en rektor tagit upp kampen mot ortens brist på kockar.
NYHETER. Kockbristen är akut på flera håll i landet. I Mjölby har kompetensbehovet sällan varit större. För att möta branschens efterfrågan startar nu Dackeskolan i Mjölby en ny kockutbildning för vuxna.
Annons

 

 

 

 

– Jag får dagligen mejl från restauranger och campingar som söker kockar, säger Fredrik Einvall, rektor på skolan.

 

Han står bakom den nya ettåriga kockutbildningen på gymnasienivå för vuxna. Den är lärlingsbaserad och ska hållas på Dackeskolan som har ett omtyckt restaurang- och livsmedelsprogram.

 

­­– Kock är verkligen ett bristyrke här. Samtidigt går människor utan jobb. Tanken med kockutbildningen är att matcha dessa behov, målet är att samtliga elever ska vara anställningsbara efter utbildningen, säger Fredrik Einvall, rektor för programmen fordonsteknik, industri samt restaurang- och livsmedel på Dackeskolan.

 

Vuxenutbildningen har ett mer nerskalat upplägg än gymnasieprogrammet, eleverna kommer bara att läsa programmets yrkesämnen. Något annat som utmärker den nya utbildningen är att 70 procent av studietiden är ute på lärlingsplatser i offentliga kök, exempelvis förskolor och vårdboenden.

 

– Vi har jättebra kontakt med näringen, både à la carte-kök och offentliga kök. I första hand fokuserar vi på offentliga kök eftersom vuxna med familj inte har tid att jobba kvällar och helger, de vill ha en sju till fyra-tillvaro, säger Fredrik Einvall.

 

En lärare ska vara huvudansvarig för utbildningen, men samtliga lärare på skolans restaurang- och livsmedelsprogram kommer att vara involverade.

 

Det är främst boende i Mjölby som kan söka de tio CSN-berättigade platserna och det krävs grundskoleutbildning med minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk. Eftersom elevernas erfarenhet av att jobba i ett kök skiljer sig åt kommer skolan att erbjuda en anpassad grundutbildning.

 

– Vi kommer att intervjua varje elev och sedan gör vi en validering. En del kommer att behöva en veckas grundutbildning medan andra behöver fem veckor. Tack vare att vi har tillgång till många apl-platser så kan vi också matcha elev och plats.

 

Det som gör det möjligt att starta kockutbildningen på Dackeskolan är att kommunen fått ett statsbidrag som till viss del täcker kostnaderna för utbildningen.

 

 

 

 

 

– Det är det som gör att vi vågar satsa, tack vare statsbidraget har vi kapaciteten. En trevlig synergieffekt är att jag nu ser att statusen på utbildningen för de unga ökar när de ser att även vuxna vill studera på skolan.

 

Hur stor är efterfrågan?

 

– Det ser bra ut, vi räknar med att fylla de tio platserna.

 

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

Två ikoner slås samman för att revolutionera hotellbranschen

När Amet & Partners och italienska världsaktören La Bottega slår sina påsar ihop bildas en ny jätteaktör. AMEGA LAB har som mål att omdefiniera upplevelsen av bekvämligheter