Annons

Hotellchefen: ”Hållbarhet ska vara roligt”

zoom Hotell med hållbarhetsprofil. För Ägaren Menette von Schulman har skrotat alla kemikalier. Foto: Besöksliv
Hotell med hållbarhetsprofil. För Ägaren Menette von Schulman har skrotat alla kemikalier. Foto: Besöksliv
NYHETER. Svanenmärkta Hotell S:t Clemens på Gotland har tillsammans med Benchmarking Alliance börjat mäta energiförbrukning, vattenförbrukning och avfallshantering. Målet är att få med sig kedjorna så att hela branschen kan jämföra sitt hållbarhetsarbete.
Annons

Det var från början ett personligt intresse som gjorde att Hotell S:t Clemens på Gotland tidigt skapade sig en hållbarhetsprofil. Det började med att man 2007 blev Gotlands första Svanenmärkta hotell, och sedan dess har Menette von Schulman, övriga delägare och personalen jobbat successivt med sitt miljöarbete.

–För oss handlade det om ett miljömässigt ansvar och om att har vi inte vatten i våra kranar och stränder som folk vill bada på så har vi ingen hotellverksamhet, och då kan vi inte anställa och försörja oss och andra familjer, säger Menette von Schulman.

Bättre ekonomi

Ett av de första stora stegen var att skrota alla kemikalier och börja städa kemikaliefritt. Personalen mådde bättre och ekonomin blev bättre av att man drog ned på inköpen, enligt Menette von Schulman.

Vissa är att tveksamma till att få ihop hållbarhet med lönsamhet, är du?

–På OTA:er kan du ännu inte söka på miljömärkta hotell, så gästnyttan kommer mer när de är på plats och kan bekräfta sitt köp. Men en annan aspekt av detta är att det blir allt mer avgörande att vara den goda arbetsgivaren där jobbsökande, särskilt unga, idag förutsätter att det finns ett hållbarhetsperspektiv.

Ett av de senaste projekten som har fått fäste på Gotland är ”Rädda en gädda”. Hotellet ville involvera gästerna i sitt hållbarhetsarbete, men istället för att hänga en skylt på dörren om att skippa städning och tvätt så bad man gästen att bidra till att bokstavligen rädda en gädda.

–Vi samarbetar med sportfiskarna på Gotland, och vi vet att Östersjön är i obalans tack vare ökad algblomning, vilket i sin tur beror på ett minskat rovfiskbestånd. Genom att gästen bidrar med 20 kronor på sin nota hjälper vi sportfiskarna att på olika sätt höja gäddbeståndet och därmed minska övergödning av alger.

Engagerade gäster

Hållbarhet ska vara roligt, tillägger Menette von Schulman.

–Det är en enorm lycka att se engagemanget både från gäster och från andra hotell som har hakat på. Både Scandic och Almedalens Hotell är med, och på detta sätt kan vi också lyfta effekten av samverkan. Tillsammans kan vi hitta lokala projekt och förbättringsåtgärder.

Om ett hotell vill börja jobba mer hållbart, vad ska man börja med?

–Många kanske blir nervösa av att det måste innebära stora finansiella investeringar, men man behöver inte börja där. Det kan vara att sopsortera, se över kemikalisrena, byta lamporna till led. Ta de små stegen som vattensnåla munstycken, och alltid i samverkan med personalen.

Det kanske mest spännande hållbarhetsprojektet för Hotell S:t Clemens ligger just nu i startgroparna. I avsaknad av sammanställningar och statistik över nyckelvärden som energiförbrukning, vattenförbrukning och avfallshantering, har man i samarbete med Benchmarking Alliance* gjort det möjligt att rapportera in och mäta vatten, energi och avfall.

Vill få med kedjorna på tåget

Ett verktyg för att jämföra hur företag i servicebranschen presterar inom olika områden.

–Detta kan nu alla hotell göra som använder Benchmarking Alliance. Det finns ingen branschfakta idag över hur någon ligger till, men jag skulle gärna se att besöksnäringen tog en ledarroll i dessa frågor.

Hur långt framskridet är projektet?

–Vi satte igång och pilottestade i maj, och nu har alla möjlighet att koppla på de nya mätområdena. Vi vet att hotell både i Visby och i Sigtuna tittar på det.

Vad hoppas du på? 

–Att vi får med oss kedjorna i första hand, då kan vi sprida det snabbt, men självklart också att mindre företag kan se nyttan i att tänka mer på dessa saker, i att benchmarka i hållbarhet, säger Menette von Schulman.