Annons

Hotellgäster vill informeras om hållbarhetsarbete vid bokning

zoom
NYHETER. Många hotellgäster kan tänka sig att betala mer för ett hotellrum med lägre klimatpåverkan, visar en ny undersökning. Hela 64 procent tycker att hotellets hållbarhetsarbete är viktigt till mycket viktigt när de ska boka en övernattning.
Annons

Under maj månad genomfördes konsumentundersökningen via Survio, på uppdrag av textilföretaget VarUnik. Undersökningen visar att hotellgästerna vill veta mer om hotellens hållbarhetsarbete och hela 67 procent uppger att de är oroliga för den miljöpåverkan hotellbranschen har på klimatet.

I undersökningen framkom också att 52 procent av gästerna är beredda att betala mer för en övernattning som innebär att hotellet gjort hållbara val. På frågan vad hotellgästerna tror har högst miljöpåverkan vid en övernattning uppgavs städning, följt av vatten- och energiförbrukning.

Vill veta vid bokningstillfället

Gästerna uppgav att de gärna vill få tips om hur de själva kan minska sin klimatpåverkan vid sin vistelse. Dessutom svarade 67 procent att de vill få information om den mängd koldioxid deras övernattning släpper ut och efterlyser informationen redan vid bokningstillfället.

Men trots att 64 procent av respondenterna uppger att hotellets hållbarhetsarbete är viktigt till mycket viktigt när de väljer var de ska boka sin övernattning, uppger 54 procent att de aldrig eller sällan fått information om just detta.

På en flervalsfråga om var gästerna vill ha information om hotellens hållbarhetsarbete, svarade 81 procent att de vill ha denna information redan innan bokning på hotellets webbplats, 48 procent vill ha informationen innan bokning på bokningssajten och 53 procent vill ha informationen på hotellrummet.