Annons

HRF får EU-pengar till utbildning av anställda

zoom HRF ska i EU-projektet kunna erbjuda utbildning för företag i Småland, samt på Öland och Gotland. Foto: HRF, Besöksliv
HRF ska i EU-projektet kunna erbjuda utbildning för företag i Småland, samt på Öland och Gotland. Foto: HRF, Besöksliv
NYHETER. Hotell- och restaurangfacket har fått 8,5 miljoner kronor för att låta anställda vidareutbilda sig på jobbet. ”Vi vill att folk ska känna sig anställningsbara en längre tid”, säger vice ordförande Pim van Dorpel.
Annons

8,5 miljoner kronor i EU-medel får HRF för att driva ett projekt med syfte att erbjuda runt 300 anställda inom hotell- och restaurangbranschen kompetensutveckling på företag på Öland, Gotland och i Småland.

– Vi har under lång tid haft kännedom om att kompetensutvecklingen har varit ganska låg på företagen, där personal har känt att de inte har kommit någon vart. Det är i första hand Visitas medlemsföretag som vi ska jobba med, säger Pim van Dorpel.

Peter Thomelius, utbildnings- och HR-chef på Visita, tycker att det är positivt att HRF har fått sitt projekt beviljat.

– Vi hoppas och tror att detta kommer vara en del av kompetensförsörjningsutmaningen. Nu är inte alla detaljer kända men det är klart att det finns flera intressanta områden att fokusera på, säger han.

Förstudie ska analysera behoven

Planen är att utifrån både individernas och företagens behov ta fram utbildningspaket kopplat till personernas kompetens. Det rör sig i första hand om kunskapsområden som språk, digitalisering, och värdskap.

Just nu genomförs en förstudie som ska ligga till grund för var de största behoven finns. I denna ska man samla input från både medarbetare och företag för att analysera behoven.

– Det är viktigt att branschens och individernas behov får styra hur det utformas, säger Pim van Dorpel.

Projektet består av tre delar där del två och tre består av planeringsfas samt genomförandefas. Totalt löper projektet över tre år.

– Målet är att man ska stanna kvar i branschen en längre tid och känna sig anställningsbar under en längre period. Att man ska kunna ta ett annat jobb och utvecklas och klättra upp i hierarkin, säger Pim van Dorpel.

Varför tror du att branschen lider av sådan personalbrist?

– Det är en svår fråga, men det beror nog på många sammantagna delar, en del är kompetensförsörjning, en annan är attraktionskraften i branschen; företagen måste kunna visa att de är sjyssta företag med sjyssta villkor som har en plan för hur personalen ska kunna stanna kvar och utvecklas.