Annons

Inför EU-valet: Branschjuristen påverkar på plats

zoom Carola Ekblad, branschjurist på Visita, har varit på plats i Bryssel för att påverka EU-politikerna. Foto: Charlotta Asplund Catot
Carola Ekblad, branschjurist på Visita, har varit på plats i Bryssel för att påverka EU-politikerna. Foto: Charlotta Asplund Catot
NYHETER. Carola Ekblad, branschjurist på Visita, tillbringade tre månader i Bryssel. Besöksliv träffade henne på plats i EU:s korridorer.
Annons

Carola Ekblad, branschjurist på Visita, var tidigare i år nedskickad till Bryssel med Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram Visiting Star. En person från en medlemsorganisation erbjuds plats på Svenskt Näringslivs Brysselkontor, ett stenkast från EU­-parlamentet, under tre månader.

– Målet har varit att träffa så många människor som möjligt i så olika sammanhang som möjligt och att ständigt lyfta fram våra frågor, genom att stäl­la frågor och att prata med folk efteråt, säger hon.

En lyckad strategi säger hon och tar ett seminarium om digitalisering som exempel. Innan hon hann ställa någon fråga tog paneldel­tagarna själva upp frågan om bokningsplattformar­nas dominans och vilka utmaningar det innebär för hotell och restauranger.

– Efteråt sa de att de tagit upp det för att de såg att jag var på plats i publiken, säger Carola Ekblad.

Att Carola Ekblad åkte ner till Bryssel just nu är ingen slump. Digitaliseringsfrågan har den senaste tiden varit het inom EU. Visita har försökt påver­ka från Sverige men signalerna från flera aktörer i Bryssel var tydliga: De stora onlineföretagen hade en massiv närvaro och bedrev ett stort lobbyarbete, medan motparten inte fanns på plats.

Visitas jobb är att fånga upp dessa frågor och få andra aktörer, som exempelvis Svensk Handel, att se att de har samma problem och hur man gemensamt kan försöka reglera det.

– Om vi kommer och bara berättar om våra med­lemmars problem är det för tunt. För att kunna påverka beslutsfattarna inom EU måste vi hitta allierade i andra branscher och ge tyngd åt våra frågor genom att visa på bred uppslutning, säger Carola Ekblad.

EU-kommissionen har just tagit de första stegen mot en översyn av konkurrenslagstiftningen på den digitala marknaden. I regel tar en lagstiftningsprocess inom EU flera år. Därför är det viktigt att vara ute tidigt i processen och försöka påverka innan EU­-kommissionen lägger fram ett förslag till reglering, säger Carola Ekblad.

– Sen kan man fortsätta att påverka genom hela processen, men det är som mest effektivt om man kan ge input till kommissionens förslag.

Den 26 maj är det val till EU-­parlamentet. Inför valet och under nästa mandatperiod kommer Visita att fortsätta driva frågan om konkurrensen i den di­gitala ekonomin, att den ska fungera och vara sund. Även frågan om hur företagen kan jobba mer håll­bart är prioriterad framöver.

Läs hela intervjun med Carola Ekblad i senaste numret av magasinet Besöksliv.

 

Visitas fyra fokusområden

Gemensamt för Visitas fokusområden inför EU-valet är att de är viktiga för medlemmarna, har en tydlig och konkret EU-dimension och att de inte nödvändigtvis måste vara knutna specifikt till valet eller EU-parlamentet som institution.

EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING
Visitas grundläggande budskap inom miljöområdet är att EU bör ta större ansvar för att gemensamt lösa de gränsöverskridande miljö- och hållbarhetsfrågorna på infrastrukturområdet. Viktigt är också enligt Visita att utformningen och implementeringen av lagar och regler syftar till långsiktigt hållbara lösningar som fungerar i praktiken. Regelverket behöver dessutom i högre grad ta hänsyn till små och medelstora företags synpunkter och verklighet.

SUND KONKURRENS
”Plattformsekonomin är positiv och här för att stanna, men den digitala marknaden behöver präglas av ökad transparens för att möjliggöra för besöksnäringen att växa med plattformarna.”
Det menar Visita och jobbar för kraftfulla åtgärder på europeisk nivå för att motverka vilseledande marknadsföring och missbruk av marknadsdominans. Så kallade ”boostade” rankningar och andra marknadsföringsmetoder som ger konsumenterna en missvisande bild av medlemsföretagen ska motverkas, enligt Visita.

FÄRRE OCH ENKLARE REGLER
Nästan hälften av nya eller ändrade regler för näringslivet i stort kommer i dag från EU och påverkar Visitas medlemsföretag. Visita jobbar därför för att EU ska ha ett strukturerat regelförenklingsarbete med uttalade och ambitiösa mål för att minska regelbördan. Samt även för att reglernas utformning, implementering och tillämpning i högre grad tar hänsyn till små och medelstora företags synpunkter och verklighet. Viktigt för Visita är också att regler som införs på EU-nivå föregås av noggranna konsekvensutredningar och löpande utvärderas efter införandet.

VÄRNA DEN SVENSKA MODELLEN
Den svenska modellen innebär att villkoren på arbetsmarknaden avgörs nationellt och i första hand är en fråga för arbetsmarknadens parter. Detta menar Visita har varit bra för Sverige och i högsta grad bidragit till att den svenska besöksnäringen kunnat växa och utvecklas. Visita arbetar därför för att värna den svenska modellen och motverka EU:s ambitioner att i större utsträckning reglera villkoren på nationella arbetsmarknader.

Satsa på take away till hemestern

Satsa på take away till hemestern

När fler semestrar på hemmaplan kan det bli trångt på de lokala restaurangerna. Därför bör du satsa på take away så att inga kunder behöver vända i dörren