Annons

Inställda nattåg upprör: ”Inga ministrar vill ta i frågan”

zoom Kritiken har varit stor sedan SJ i våras beslöt att lägga ned det reguljära nattåget till Jämtland och bara köra cirka 100 dagar under högsäsong.
Kritiken har varit stor sedan SJ i våras beslöt att lägga ned det reguljära nattåget till Jämtland och bara köra cirka 100 dagar under högsäsong.
NYHETER. Försöken att rädda nattågstrafiken till Jämtland riskerar att hamna i långbänk. Regeringens ministrar skjuter ifrån sig frågan. Mats Forslund, vd på Jämtland Härjedalen Turism vill att Trafikverket garanterar trafiken de tider som SJ inte vill köra.
Annons

Kritiken har varit stor sedan SJ i våras beslöt att lägga ned det reguljära nattåget till Jämtland och bara köra cirka 100 dagar under högsäsong. Resten av året är inte lönsamt. Inte minst besöksnäringen drabbas hårt då turistsäsongerna riskerar bli kortare.

 

Kallsinniga ministrar

Representanter från besöksnäringen såväl lokalt som centralt har uppvaktat regeringen om behovet av reguljär trafik året om men utan något gehör. Svenska Turistföreningen, STF, har bland annat samlat in cirka 63 000 namnunderskrifter med krav på att rädda nattågen, som man vill lämna över till regeringen.

‒ Men varken infrastrukturminister Anna Johansson eller näringsminister Mikael Damberg vill ta emot underskrifterna, säger Maria Ros Jernberg, vice generalsekreterare på STF. Infrastrukturministern anser att det inte finns något att diskutera och tycker det vore bättre om folk köpte biljetter i stället för att skriva på namnlistor.

Mikael Damberg har dock uppmanat SJ att föra en dialog med Tillväxtverket.

‒ Vi kommer därför också försöka få till ett samarbete med Tillväxtverket, säger Maria Ros Jernberg.

Förbättra kvaliteten i resandet

Sedan i våras har också representanter för den lokala besöksnäringen inlett ett nära samarbete med SJ för att förbättra kvalitet och service på de tåg som trots allt går, för att få fler att välja tåget. Det handlar bland annat om att förbättra bokningssystemet och få SJ att garantera att det går att beställa mat ombord på tågen. SJ har fått kritik för ojämn service på sträckan.

I arbetsgruppen ingår bland annat Region Jämtland Härjedalen, Jämtlands handelskammare, kommuner samt Jämtland Härjedalen Turism.

Mats Forslund, vd på Jämtland Härjedalen Turism, anser att SJ i dag arbetar seriöst för att förbättra kvaliteten i resandet men han är rädd för att det inte räcker för att kunna utöka trafiken till att gå som tidigare. 

Han vill därför att staten genom Trafikverket ska handla upp och därmed garantera nattågstrafiken till Jämtland de delar av året som SJ inte anser lönsamma.

Trafikverkets utredning

Trafikverket presenterade nyligen en utredning om den framtida nattågstrafiken till övre Norrland, som i dag har två avgångar per dygn året om.

‒ Därför vore det lämpligt att nu också utreda förutsättningarna för statligt upphandlad trafik även till Jämtland. Trafiken till Jämtland fungerar redan i dag som ett underlag för Övre Norrlands-trafiken och det finns många samordningsfördelar, säger Mats Forslund och tillägger:

‒ SJ bör fortsätta att köra sina 100 dagar som i dag eller mer medan staten genom upphandling garanterar resandet resten av året, som inte anses företagsekonomiskt lönsamt. Att regeringen på annat sätt ska ge SJ ett utökat uppdrag samtidigt som de verkar på en konkurrensutsatt marknad är mindre troligt.

Risk för långbänk

Dagens avtal för Övre Norrland löper ut först i december 2018 och risken är stor att ett beslut om utökad tågtrafik igen till Jämtland drar ut på tiden.

‒ Vi vill göra allt för att frågan inte ska hamna i långbänk, säger Maria Ros Jernberg på STF. Men det är svårt att komma framåt eftersom ingen minister vill ta tag i frågan. Nästa steg kan bli att kontakta miljöministern, eftersom det i mångt och mycket också är en hållbarhetsfråga att få tågen att rulla om vi vill ha en hållbar turism.