Annons

Visitas vd: ”Social hållbarhet viktig för att attrahera personal”

zoom Foto: Colourbox, Visita
Foto: Colourbox, Visita
NYHETER. Bättre arbetsmiljö, mer individuell lönesättning och fler möjligheter till vidareutbildning – det är några insatser som kan få fler att vilja göra karriär i besöksnäringen. det säger Visitas vd Jonas Siljhammar i en intervju som är en del i en större artikelserie om karriärmöjligheter i besöksnäringen.
Annons

Senaste numret av Besöksliv tar vi ett grepp om karriärmöjligheter och förutsättningar för en ihållande karriär i besöksnäringen. I en intervju med Visitas vd Jonas Siljhammar, berättar han om sina erfarenheter samt pekar på de insatser som behövs göras och lösningar som behövs hittas för att inte bara få fler att söka sig till branschen, utan också stanna i den.

–I grunden handlar det om att visa att vi är en bra och seriös näring med intressanta jobb där den enskilde kan utvecklas och göra karriär. Det lever kvar en bild av besöksnäringen som ”genomgångsbransch”, men det finns mycket goda möjligheter att göra karriär, säger Jonas Siljhammar.

Att bli bättre på att premiera duktiga medarbetare genom ökad individuell lönesättning är en prioritering fretagen behöver göra, menar han.

– Lönestrukturen är alldeles för sammanpressad. Vi som arbetsgivare måste också bli bättre på att erbjuda kompetensutveckling, då vill personalen stanna.

Det pratas mycket om hållbarhet i dag och enligt Jonas Siljhammar är den sociala hållbarheten viktig för att attrahera personal och få dem att stanna kvar.

– Vi behöver jobba med arbetsmiljön och tänka på att göra både den fysiska och psykiska arbetsmiljön attrak­tiv genom bland annat nolltolerans mot alla former av trakasserier.

Hur gör man det i praktiken?

– Det handlar om ledarskap och att vara tydlig med vilka regler som gäller på arbetsplatsen. Det är många små företag i branschen och det kan vara svårt att veta hur man ska hantera allt och där kan Visita hjälpa till.

– Många är bra på att bygga ett starkt varumärke mot konsumenterna. Det arbetet borde överföras till att också bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

Du började som servitör redan som 15-åring och har varit branschen trogen. Vad har fått dig att stanna?

– Jag har alltid tyckt att det är en fantastiskt rolig bransch och har aldrig tänkt byta. Jag har varit öppen för nya utmaningar och tagit dem när de har dykt upp. Det är det vi måste bli bättre på att visa; vilka möjligheter det finns att göra karriär.

Vad har kampanjen Världens jobb, vars syfte är att få fler unga att söka sig till branschen, givit hittills?

– Vi ser att vissa utbildningar ökar, men det som främst har varit en succé är Kockduellen, som riktar sig till högstadieelever. På de orter som deltog ökade ansökningarna till hotell­ och restaurangprogrammet. Arbetet är långsiktigt och nu uppdaterar vi kampanjen för att göra den ännu spetsigare och visa vilka utbildningar som erbjuds.

Rapporten ”Rörlighet och karriärvägar i den svenska besöksnäringen” visar att akademisk utbildning och erfarenhet från andra branscher inte värderas lika högt som i många andra branscher. Varför?

– Jag tror att det där ändrar sig fort och att kravet på utbildning och olika erfarenheter kommer att bli allt viktigare i framtiden. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på kunskaper och medarbetare från andra branscher, precis som de tar från vår bransch eftersom de vet att vi är duktiga på service. Vi behöver bra ledare, oavsett om de har jobbat i vår bransch eller inte.

Svårt att hitta arbetskraft

Turismföretag har en starkare framtidstro och större vilja att växa än andra små och medelstora företag i Sverige, framför allt vad gäller viljan att växa genom att anställa. Det visar Tillväxtverkets rapport ”Vardag och framtid för turismföretagen” som kom i våras.

50 procent uppger att de vill anställa ny personal och störst är viljan bland hotell och restauranger.

Samtidigt bromsas möjligheten att växa av bristen på arbetskraft. Tillgång till lämplig arbetskraft upplevs som det största hindret för tillväxt och utveckling och drygt hälften av de tillfrågade har haft svårigheter att hitta sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet de senaste tre åren.

En slutsats i rapporten är därför att det behöver skapas fler karriärmöjligheter inom branschen för att behålla kompetens och erfarenhet.

Läs hela rapporten på: tillvaxtverket.se