Annons

Kolmården stänger delfinariet: “Måste göra det som är rätt”

zoom Foto: Kolmården/Rickard Monéus
Foto: Kolmården/Rickard Monéus
NYHETER. Efter över 50 år väljer Kolmården att stänga sitt delfinarium. Nu ska djurparken, som fokuserar alltmer på att bevara utrotningshotade djurarter, hitta nya hem till delfinerna.
Annons

Kolmården har i dag närmare 60 olika djurarter och är Nordens största djurpark. Under de senaste åren har fokus legat på ett bevaringsarbete av den biologiska mångfalden, där deras uppdrag är att utbilda parkens besökare, forska om djur och natur samt bevara hotade djurarter.

– Vi är enigt stolta över bevaringsarbetet och vill göra mer för fler djur och för planeten. Vi tar en djurart i taget och ser vad den har för framtid på Kolmården och i världen, säger Christine Karmfalk, vd på Kolmården.

Blandade känslor inför beslutet

Tidigare har åtta djurarter avvecklats från Kolmården, däribland brunbjörn och varg, och nu blir delfinerna den nionde arten att utfasas från djurparken. Ett beslut som vuxit fram under de senaste åren, men som blev tydligt när WWF publicerade en rapport under 2020 om att ryggradsdjur har minskat med 68 procent sedan 1970.

– Delfinerna har betytt mycket för oss, det har varit vårt signum på Kolmården. Det är med blandade känslor som vi tog beslutet, men vi är överens om att det här vi måste göra.

–Det är viktigt att förstå att det handlar om att ta ansvar hela vägen, det kommer få ta den tiden det tar och vi kommer titta på olika alternativ för att hitta ett nytt bra hem till delfinerna, säger Christine Karmfalk.

Vill inspirera och utbilda

Kolmården har sedan 2021 visat delfinföreställningen “Hope”, där de berättar om hotet mot djuren i det vilda och vad människor kan bidra med för att förbättra läget. Tanken är att den ska inspirera och utbilda besökarna.

– Många blir tagna och känslomässigt berörda av föreställningen medan andra tycker att det är för berörande. Vi fick en bra kommentar om att har man sett Hope så förstår man varför vi avvecklar delfinariet. Det ligger till grund för vad vi gör och varför det är viktigt, säger Christine Karmfalk

Ett långsiktigt arbete

Bevaringsarbetet är ett långsiktigt arbete som delas in i olika områden. Att behålla arterna levande både på djurparker och i det fria, skydda djuren i återställandet i deras naturliga miljö samt återintroducera hotade arter till naturen.

– Samtidigt som vi forslar ut arter så tar vi också emot nya arter, som en del i att bevara den biologiska mångfalden. Delfinerna är inte den sista arten som vi behöver avveckla och likaså har vi inte tagit in vår sista hotade djurart, säger Christine Karmfalk, vd på Kolmården.